Geolog: – Det vil rase mer stein der turistene går

Det var bare flaks at ingen turister var på stedet da steinblokka smadret gangveien på fuglefjellet Hornøya. Nå kommer det dårlige nyheter fra geologen som undersøkte fjellet.

Steinblokk fuglefjellet Hornøya

RASFARE: Heldigvis hadde ingen turister stoppet på feil sted da en fire tonns steinblokk raste ned på Hornøya sankthansaften.

Foto: Magne Asheim / SNO

Det vil nemlig rase mer stein i framtida.

Det 60 meter høye berget ovenfor stien er fullt av sprekker. Vær og vind er i ferd med å plukke fjellet fra hverandre, ifølge rapporten som Multiconsult har laget for Fylkesmannen i Finnmark.

«Berget i området er meget oppsprukket, og forvitring og erosjon pågår stadig. Det vurderes derfor som sannsynlig at flere steinspranghendelser kan forekomme», heter det i rapporten.

Stadig flere turister

Store steinblokker i terrenget på Hornøya vitner om at de har vært mange ras gjennom tidene, men steinsprangene har ikke nådd stien på minst 15 år, ifølge lokalkjente.

Steinen som falt ned sankthansaften er beregnet til 1,5 kubikkmeter. Det vil si at den veide litt over fire tonn. Den traff en del av stien der det er vanlig å stoppe opp for å se toppskarv, lomvi og lunde på nært hold. Heldigvis var det ingen som ble skadet.

Men med omkring 2000 besøkende hver vår og sommer er det et potensial for alvorlige ulykker. Geologen kan ikke se at det er mulig å sikre fjellet.

«Hele skråningen er svært oppsprukket. Sikring i løsneområdet vil derfor bli omfattende. I tillegg er det vanskelig tilkomst. Sikringstiltak som steinsprangnett og bolting vurderes å bli for omfattende, tidkrevende og kostbart til at det vurderes som aktuelt», ifølge rapporten.

Fuglekikker på Hornøya, toppskarv og svartbak

Omkring 2000 tilreisende får nærkontakt med fuglelivet på Hornøya hver vår og sommer.

Foto: Knut-Sverre Horn

Flytte stien

I dag går stien et stykke oppe i skråningen. Nedenfor er det en avsats der steinsprang naturlig vil stoppe, og derfor kan det være en løsning å bygge ny gangvei helt nede i vannkanten.

Rapporten lister opp andre tiltak hvis stien ikke kan flyttes: Forbud mot å stoppe, skilt som informerer om rasfaren i området og ferdselsforbud i perioder med nye nedbør.

Et mer omfattende sikringstiltak er fanggjerder, som monteres for å fange opp stein før de når stien.

Delvis stengt

Fylkesmiljøvernsjef Bente Christiansen har akkurat fått rapporten på bordet. Hun sier til NRK at hun må gjennomgå den sammen med Statens naturoppsyn og andre fagfolk før hun kan si noe om hva som må gjøres – eller om når det er mulig.

Men det er naturlig å tro at de ikke rekker å gjøre store endringer før neste sesong. Hekkefuglene ankommer Hornøya i februar, og fram til da er det mørkt, kaldt og vanskelige forhold for å bygge ny gangvei.

I så fall vil store deler av fuglekolonien og selve fyret på Hornøya være utilgjengelig for turistene neste sommer.

Lunde

Lunde (bildet), lomvi, toppskarv og krykkje er de dominerende artene på Hornøya.

Foto: Knut-Sverre Horn