Geografi avgjør om overgrepsutsatte barn får hjelp

Politimester i Troms, Ole B. Sæverud reagerer på at seks kommuner ikke har anmeldt en eneste overgrepssak mot barn som har ført til dommeravhør så langt i år. Seks andre tromskommuner har bare meldt en slik sak hver.

 Ole B. Sæverud

Politimester Ole B. Sæverud.

Foto: NRK

– Det er et alt for lite tall. Vi ser at når vi reiser ut til skoler og barnehager for å fortelle om hva vold og seksuelle overgrep kan være, og at det ikke er lov, får vi inn stadig nye saker. Det sier meg at det fortsatt er mange tilfeller vi ikke har klart å avdekke. Tallene her bekrefter for så vidt det og dette er en problemstilling som gjelder over hele landet, mener Sæverud.

Hvor du bor avgjør hjelpa

Det bor 126.000 i Troms politidistrikt. Så langt i år har Barnehuset hatt 104 dommeravhør av barn. Det betyr at 104 saker er avdekket og anmeldt. Midtre Hålogaland politidistrikt har 120.000 innbyggere, og 20 dommeravhør i samme periode. Det viser litt av forskjellen mellom distrikt og kommuner.

For at barn under 16 år, eller personer med psykisk utviklingshemming, skal slippe å møte i retten forklarer de seg før rettssaken starter i et dommeravhør. Det skjer helst på et av Statens Barnehus hvor de tilbyr tverrfaglig hjelp til barna.

Antall anmeldelser av vold mot barn har økt kraftig de siste årene. I 2006 ble det anmeldt 81 tilfeller av vold mot barn i Norge. I fjor ble det anmeldt 1 791.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Ole B. Sæverud

Politimester Ole B. Sæverud.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Politimester Ole B. Sæverud har sett sakene i retten som førstestatsadvokat og ser dem nå før de havner i rettsapparatet.

– Politiet sin rolle i forhold til å forebygge og avdekke kriminalitet , er å gjøre andre i stand til å avdekke disse sakene. Men vi kan ikke være på alle skoler eller i alle barnehager. Vi kan gjennom politiråd, gjennom oppsøkende arbeid informere særlig de voksne, men også barna, om hva som kjennetegner disse sakene og hvilket ansvar de voksne har, sier Sæverud.

Dommeravhør

Lav terskel for å melde fra

Han viser til at terskelen for å melde fra ikke skal være høy, og det et er straffbart å ikke melde slike forhold. Du kan havne i fengsel for det enten du er lærer, lege eller slektning av offeret. Alle har sånn sett et ansvar mener Sæverud.

– Kan du som politimester i Troms si til lensmennene at dette må dere jobbe mer med?

– Det har jeg gjort. Det er lensmennene vel kjent med og av det relativt begrensa antall satsingsområder vi har, er overgrep mot barn ett av de viktigste. Konsekvensene for barna er så store. Dette er en av de viktigste oppgavene politiet har, sier Sæverud.

LES OGSÅ: Eksplosiv økning i anmeldelser av vold mot barn

Få bekymringsmeldinger

Lenvik interkommunale barneverntjeneste består av Lenvik, Berg, Tranøy og Torsken. Tre av kommunene er små og på grunn av personvernhensyn velger lederen Inger Slettum Olsen å svare for barneverntjenesten som helhet.

Til sammen har de hatt 14 dommeravhør på Statens Barnehus i Tromsø. Befolkningsgrunnlag er på 14.800 personer.

I en e-post til NRK skriver hun; «Når det er sagt vet vi at det på landsbasis kommer for få bekymringsmeldinger. Det er derfor all grunn til å tro at det samme er tilfelle i vår tjeneste.

Vi snakker om små samfunn med gjennomsiktig miljø med de styrker og svakheter det kan medføre. Det kan være høyere terskel for å melde fra, samtidig som det kanskje er kultur for å ta vare på hverandre ut over familierelasjoner.

Barneverntjenesten er i tett samarbeid med ledelsen og øvrige ansatte i kommunene for å få økt fokus på meldeplikt, og med det sikre at barn og unge som trenger det skal få hjelp. Samtidig vet vi at det fortsatt vil være mørketall. »

Ingen overraskelse

Fylkesmann i Troms, Bård Pedersen, er ikke overrasket over den store forskjellen. Han mener fylkesmannen ser det også i andre tilbud kommunene gir til befolkninga.

Fylkesmann i Troms, Bård Pedersen

Fylkesmann i Troms, Bård Pedersen.

Foto: NRK

– Det er en uheldig stor forskjell for barna. Det vi vil gjøre er å skaffe oss en oversikt over hvor stor forskjellene er, også når det gjelder andre tilbud innenfor helse, skole og så videre. Først når vi har et nyansert bilde av dette kan vi ha en reell diskusjon om hva som bør gjøres, sier Pedersen.

Dette er et arbeid som også vil bli viktig i forhold til diskusjonen rundt kommunesammenslåing, mener Fylkesmannen.