Gassutslipp på Melkøya

Uhell ved lossing av etangass ble oppdaget av operatør. Gassdetektorene vle ikke aktivisert.

Ved Statoils anlegg på Melkøya lekket 780 kilo etangass ut etter lossing fra en tankbåt tidligere denne måneden.

Årsaken var at en ventil på anlegget sto åpen. På grunn av sterk vind og god ventilasjon ble ikke gassdetektorer aktivisert, men lekkasjen ble oppdaget av en operatør.

– Hadde full kontroll

Beredskapsrutiner og evakuering fra prosessområdene ble iverksatt, og ingen kom til skade som følge av lekkasjoen.

– Denne hendelsen vil vi lage interne rapporter på, og gå igjennom veldig nøye. Vi vil gå gjennom alle rutinene våre, slik at slike ting ikke skjer igjen, sier informasjonssjef på Hammerfest LNG, Therese Bang Larsen.

– Anser dere dette som et alvorlig uhell?

– Alle uhell er uønsket. Det var en operatør som oppdaget dette utslippet, så det var full kontroll hele tiden, men likevel ser vi alvorlig på det.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.