Gassferger skaper mistillit

Ansatte på de nye gassfergene i Finnmark har ikke tillit til fergeselskapet. Det viser dokumenter NRK har fått tilgang til. – Gjelder bare noen få, hevder rederiet.

Nydøpt Bergsfjord

En av Boreals nye gassferger, Bergsfjord

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Det er veldig beklagelig dersom det har blitt oppfatta på den måten, men vårt fokus er alltid sikkerheta til både passasjerer og mannskap.

Det sier Steinar Mathisen. Han er øverste sjef for Boreal Sjø og svarer på kritikk fra tre ansatte, to kapteiner og en maskinsjef, som i et brev NRK har fått tilgang på kommer blant annet med følgende påstander:

«Jeg og mannskapet sitter igjen med en bitter følelsen av at vi ikke er trodd av selskapet. Hadde ikke skipsføreren hatt kontroll ville ferga møtt betongkaia med påfølgende store skader på skip og mennesker.»

Strid om hastighet

Hendelsen det vises til er en nestenulykke i august med gassfergen M/F Bergsfjord i Tverrfjord i Loppa kommune. Denne måneden skal forholdet mellom rederiledelsen og enkeltansatte på gassferga ha toppet seg, der ansatte hevder de satt igjen med mange ubesvarte spørsmål etter det de oppfattet som en ovenfra- og ned holdning fra ledelsens side.

Konkret gikk problemet på at de ansatte ombord i ferga hadde én mening om hvilken hastighet ferga skal ha på vei mot kai, rederiet en annen.

Mannskapet mener det er hver enkelt skipsfører som skal avgjøre hver enkelt manøvrering.

– Beklagelig at det har blitt forstått på den måten, men de har alltid blitt trodd og vi har alltid forsøkt å komme til bunns i årsakene til de hendelsene, sier Mathisen.

Korrespondansen NRK har fått tilgang på, bærer preg av flere alvorlige hendelser.

  • Mista kontakt med kamera for overvåkning av vanninntrenging ved baugport
  • Mista all strøm til radarskjermer og elektroniske kart. Skipet ble manøvrert til kai ved hjelp av kompass og utkikk.
  • Lekkasje på brannpumpe var ordna ifølge maskinsjef. I ettertid viste det seg at det ikke stemte.
  • Ved oppstart klarte maskinsjef å brenne opp spenningsregulator. Han slo inn bryter manuelt som ikke skulle slås inn. Resultatet var at skipet måtte kansellere ruta.

Disse punktene blir av fartøysjefen i brevet karakterisert som personlige feil av utført av en vikarierende maskinist.

– Jeg vil ikke påstå at dette er snakk om personlige feil. Men vi har gått gjennom opplæring og sjekka at alle får det som trengs, forklarer Mathisen.

Steinar Mathisen

Steinar Mathisen leder Boreal Sjø og forsikrer at de har stort fokus på sikkerheten.

Foto: Allan Klo

– Barnesykdommer

Gassferga Bergsfjord er tilbake i trafikk i sambandet som går i Loppa og Hasvik. Hendelsene mellom januar og desember karakteriseres som barnesykdommer som nå skal være utbedret.

Mathisen sier de har et kontinuerlig fokus på sikkerhet og tillater ikke at fartøy som ikke tilfredsstiller kravene er i rutefart.

– I denne konkrete saken fant vi at det var operasjonelle begrensninger som i ettertid er retta opp, sier Mathisen og avviser at det er snakk om gjentatte feil.

Mannskapet som har kommet med kritikk mot rederiledelsen, ønsker ikke å stå frem. NRK har også vært i kontakt med hovedtillitsvalgt for styrmenn og navigatører i Boreal, Terje Bergersen. Han forteller at han ikke har fått innspill fra sine medlemmer som tyder på at ansatte ikke har tillit til ledelsen.