Gass kan bli fremtidens løsning for energi på Svalbard

En ny utredning til regjeringen foreslår gasskraftverk som fremtidig energiløsning for Longyearbyen. Lokalstyreleder Arild Olsen (Ap) mener det er på høy tid å erstatte kullet.

Sukkertoppen og Longyearbyen

LYS OG VARME: Flere ulike løsninger for fremtidens energi i Longyearbyen er på bordet, men gass peker seg ut som det mest aktuelle.

Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Fredag ble rådgivningsfirmaene Thema og Multiconsults utredning om fremtidig energiforsyning overlevert Olje- og energidepartementet. Studien viser at et gasskraftanlegg er det mest interessante.

Positiv lokallagsleder

Arild Olsen

HØYE PRISER: Arild Olsen mener et nytt energisystem må på plass.

Foto: Rune Nordgård Andreassen

Det har vært diskutert både solenergi og strømkabel fra fastlandet, ja til og med ei ny kullgruve et annet sted i Adventdalen. Utredningen tar også for seg flere alternativer.

Alternativene er vurdert opp mot forsyningssikkerhet, bærekraft, klimagassutslipp og kostnadseffektivitet.

– Jeg har ikke hengt meg opp i hva slags alternativ som er valgt. Vi er bare glad for at utredningen er ferdig, og at den peker i ei retning. De har vektlagt de kriteriene som vi har vektlagt også lokalt, sier lokalstyreleder Arild Olsen.

Han mener det er vanskelig å få til både næringsgrunnlag og en norsk bosetting med dagens energipriser.

– Vi ser frem til å begynne en mer målrettet prosess for å få etablert et nytt energisystem i Longyearbyen. Det er vi avhengig av. Dagens system er gammelt, vanskelig å vedlikeholde og dyrt for lokalbefolkningen.

Bruker kull

I dag får Longyearbyen lys og varme fra det kullfyrte energiverket i byen. Kullet kommer fra gruve 7 i Adventdalen, drevet av Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS.

Men gruve 7 vil være tom i løpet av 10–15 år. I tillegg er Norge bundet av klimapolitiske forpliktelser. Dermed er arbeidet med fremtidig energiforsyning i gang.

I 2015 ble 70–80 prosent av kullet fra den daværende gruvedriften eksportert for bruk som industrikull i Europa. Resten ble brukt lokalt, ifølge SSB.

Kritisk stortingspolitiker

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) sitter i energi- og miljøkomiteen. Han er ikke enig i at gasskraftverk er riktig fremtidig energiløsning for Svalbard.

– Klimaendringene er i gang og rammer Svalbard hardt. Når kulldriften og kullkraftverket nå skal avvikles må vi sørge for miljøvennlige energiløsninger uten utslipp, sier han til NRK Troms.

Han mener regjeringen bør sørge for at det velges utslippsfrie løsninger.

– Fortsatt bruk av kull og sterkt forurensende gasskraftverk bør ikke være del av det videre arbeidet. Utredning som har kommet nå viser at utslippsfrie alternativer er mulig.

Vil vurdere andre løsninger

Departementet opplyser på sin nettside at også andre alternativ eller kombinasjoner av løsninger for fremtidig energiforsyning på Svalbard vil undersøkes.

I arbeidet videre vil det være nødvendig å vurdere hensyn utover teknisk-økonomiske egenskapene ved ulike energiløsninger. Kunnskap om de lokale forholdene på Svalbard er viktig i arbeidet. Lokalstyret vil involveres i prosessen framover.

LES OGSÅ: