Går sammen om å bli lekker

– Et internasjonalt marked kan godt nås fra Nord-Troms, mener Rune Steinsvik, som nå hjelper unge gründere med å etablere seg i fylkets nordligste kommuner.

HoppIdé

Et nytt prosjekt vil lokke gründere med internasjonale forretningsideer til å etablere seg i Nord-Troms.

Foto: Ørjan Bertelsen / Nord-Troms Regionråd

For å bli en attraktiv region, går kommunene i Nord-Troms sammen for å bli lekre for gründere med internasjonale visjoner.

– Vi støtter opp om naboen snarere enn å konkurrere ham ut, sier prosjektleder Rune Steinsvik i det relativt nyoppstarta prosjektet HoppIdé.

Rune Steinsvik

– HoppIdé er et mer ressurskrevende prosjekt enn det som tidligere har vært gjennomført for gründere i Nord-Troms tidligere, sier prosjektleder Rune Steinsvik.

Foto: privat

Gjennom opplæring og tett oppfølging av gründere, tar prosjektet sikte på å gjøre Nord-Troms-regionen attraktiv for bedriftsetablering.

– Det er kortere avstander i byene, men der er også konkurransen hardere. Vi er glade i alle som tør å satse, smiler han.

Nettspillgründere i Nordreisa

Og det trengs, for ifølge NHOs «kommune-NM», der alle landets kommuner måles på attraktivitet og lokal vekstkraft, kommer denne regionen svært dårlig ut.

Fotballspill-gründeren Viktor Enoksen er en av dem som skal følge kursene til HoppIdé, selv om det er to år siden han og en gjeng kompiser startet selskapet Global Sport Development og lanserte det nettbaserte spillet Fantasybet. Selv om de har kommet langt med bedriften sin, er det mange ting han gjerne vil lære mer om.

– Det er bra det kommer et tilbud som kan hjelpe oss å sette ting litt i system og som vi kan lene oss på kunnskapsmessig. Det går for eksempel på enkle ting som å orientere seg om forpliktelser man har ovenfor skatteetaten, og lover og regler, sier Enoksen.

Selger teknologi

Viktor Enoksen

– Foreløpig har nettstedet Fantasybet.com rundt 6000 brukere, og ti prosent er betalende brukere. Men det er fortsatt for få til å tjene penger på, sier gründer Viktor Enoksen.

Foto: privat

Ønsket om arbeidsplasser og flere innbyggere til regionen ligger i bunn for HoppIdé. Nettstedet fantasybet.com er et gamblingnettsted og dermed forbudt i Norge, derfor satser Global Sport Development internasjonalt.

Men bedriften skal ikke bare satse på nettspill, selv om det trolig er den delen av bedriften som har det største økonomiske potensialet.

– Vi er i hovedsak en teknologibedrift som har utviklet teknologi som vi kan selge til mediebedrifter, andre spillbedrifter og teknologibedrifter. Den siden av bedriften kan vi styre fra Nordreisa, sier Enoksen.

God kultur

HoppIdé er ifølge prosjektleder Rune Steinsvik et klart mer ressurskrevende prosjekt enn andre gründersatsinger som har vært gjort i Nord-Troms tidligere. HoppIdé er delt inn i tre deler, som henvender seg mot grunnskoleelever, videregåendelever og unge gründere mellom 19-35 år.

Gründerne deltar på en rekke kurskvelder i samlet gruppe, senere blir forretningsideene fulgt opp enkeltvis. Innovasjon Norge, Nord-Troms-kommunene og fylkeskommunen er blant samarbeidspartnerne.

Steinsvik tror de har klart å nå de fleste gründerspirene i regionen, men understreker at HoppIdé ikke bare henvender seg til folk derfra.

– Vi skal besøke universitetene i Tromsø og Alta, og delta på Arbeidslivsdagene i Tromsø i begynnelsen av september. Målgruppa vår er ikke bare de som befinner seg i Nord-Troms, men også potensielle innflyttere.