Hopp til innhold

Går inn for nøytral verneplikt

Hun fikk viljen sin, majoren og høyrepolitikeren Regina Alexandrova fra Bardu. Nå går også Høyre inn for kjønnsnøytral verneplikt. – Ikke enig, sier partikollega Frank Bakke-Jensen fra Finnmark.

Jenter i Forsvaret

Drøyt 700 av de 6000 jentene som møter til sesjon gjennomfører førstegangstjenesten i dag.

Foto: Johannes Roaldsen Fürst / Hæren

– Dette er et skritt i riktig retning. en kjønnsnøytral verneplikt vil ha stor betydning for Forsvaret. Dersom Stortinget nå vedtar dette vil det bli mulig å velge de dyktigste i hele befolknignen, og ikke bare blant halvparten, sier Alexandrova.

I tillegg til lokalpolitiker for Høyre i Bardu jobber hun til daglig i Brigade nord i Indre Troms.

Det var på Høyres landsmøte søndag at partiet med stort flertall gikk inn for utvide den allmenne værneplikten til å gjelde begge kjønn, og modernisere den i tråd med forsvarets behov, slik det heter i vedtaket.

Det skjer etter at også SV, Venstre, Ap og Senterpartiet har gått inn for det samme.

14. juni skal Stortinget behandle saken.

Verneplikt

Regina Alexandrova og Frank Bakke-Jensen er uenige om kjønnsnøytral verneplikt er smart.

Foto: Lars-Egil Mogård / NRK

Allerede tilpassa

Alexandrova mener Forsvaret i dag allerede er tilpassa mottak av kvinnelige vernepliktige, både bygningsmessig og i forhold til innholdet i tjenesten.

– Men jeg tror nok en del kvinner vil syns dette er vanskelig, og vi må nok forvente at det kan gå en generasjon før holdningene er endra, mener hun.

Ikke moden

Partikollega Frank Bakke-Jensen fra Finnmark var blant mindretallet som stemte mot å innføre kjønnsnøytral verneplikt.

– Forsvaret er ikke modent for dette enda. Jeg mener at ved å innføre verneplikt også for kvinner så gjør vi Forsvaret en bjørnetjeneste, sier Bakke-Jensen.

Ved en rekke avdelinger i Forsvaret tjenstegjør allerede kvinner, men da frivillig.
Av 6000 kvinner som gjennomfører sesjon tjenestegjør bare drøyt 700 i dag.