Hundrevis protesterte mot nye miljøregler på Svalbard

Folk på Svalbard mener de ikke blir hørt og arrangerte fakkeltog mot nytt miljøregelverk som vil stramme inn på turisme og friluftsliv. – Alle er klar over at naturen på Svalbard er viktig for allmennheten, vi er bare uenige om hvordan vi skal nå målet, svarer Miljødirektoratet.

Fakkeltog mot høringsnotatet til Miljødirektoratet på Svalbard

FAKKELTOG: Longyearbyens befolkning reagerer på det nye miljøregelverket, arbeidet frem av Miljødirektoratet.

Foto: Bjørn-Arild Schancke / NRK
CO₂ i atmosfæren
416,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,0°C
Les mer  om klima

Raske klimaendringer og økt turisme har satt Svalbard under press. Noe må gjøres, men hverken lokalbefolkningen, reiselivet eller næringslivet på øygruppen føler at de har blitt hørt i arbeidet med nye miljøreguleringer.

– Det er inngripende forslag som griper inn i livene til oss som bor her oppe på 78 grader nord. Vi vil sende hele forslaget i retur. De må begynne på nytt, sier Ronny Brunvoll, daglig leder i Visit Svalbard.

Tirsdag ettermiddag gikk han i fakkeltog i Longyearbyen. Ifølge Brunvoll hadde over 450 mennesker møtt opp for å markere sin misnøye mot det nye miljøregelverket.

Det var Solberg-regjeringen som i 2020 besluttet å utrede nye tiltak for å dempe belastningen på naturen på Svalbard.

Nå håper Brunvoll at den nye Støre-regjeringen vil skrote arbeidet og starte på nytt.

– Alle er klar over at naturen på Svalbard er viktig for allmennheten, vi er bare uenige om hvordan vi skal nå målet, svarer seksjonsleder i Miljødirektoratet, Knut Fossum.

Fakkeltog, Svalbard

Ronny Brunvoll, daglig leder i Visit Svalbard mener hele høringsnotatet må sendes i retur for ny politisk behandling.

Foto: Bjørn-Arild Schancke / NRK

Mer sårbart

Tidligere i høst ble to nye reguleringsforslag sendt ut på høring. Tirsdag kveld var det miljøregelverket, arbeidet frem av Miljødirektoratet, som skulle drøftes i Kulturhuset.

Til sammen 230 personer deltok i det to timer lange møtet.

– Det var en kobling med mange andre saker. Hovedbudskap er at det er et uoversiktlig bilde om hvor svalbardsamfunnet går videre, sier Knut Fossum i Miljødirektoratet.

De har vært en arbeidsgruppe på fire til fem personer. Med både juridisk og naturfaglig bakgrunn.

– Vi fikk en del kommentarer på om virkemidler og utredning av konsekvenser er gjort godt nok. Jeg opplevde at det var et godt møte selv om det kan være uenighet og forskjellige syn på ting.

De raske klimaendringer har gjort Svalbards natur mer sårbar. Samtidig har turismen og ferdselen økt kraftig, både i og utenfor verneområdene. Dette har allerede satt tydelige spor mange steder på Svalbard.

Stridens kjerne står om hvor inngripende reguleringene skal være. Det skjer samtidig som gruvedriften legges ned, de kommunale avgiftene stiger og beboerne på øygruppen har lidd store inntektstap som følge av koronapandemien.

Høringsmøte på Svalbard om Miljødirektoratets miljøreguleringer

Litt over 100 personer var samlet i salen i Kulturhuset, mens 130 deltok via stream.

Foto: Ronny Brunvoll

– Det er nok nå

Destinasjonsdirektør i Hurtigruten, Per Brochmann, deltok også i fakkeltoget før høringsmøtet tirsdag. I likhet med Brunvoll i Visit Svalbard har heller ikke han tro på Miljødirektoratets forslag.

– Svalbard er det mest regulerte området – det er nok nå. Det er ikke gjort en eneste utredning om hvilke konsekvenser dette får. Og det har heller ikke vært en dialog med oss i næringen, eller lokalbefolkningen, sier Brochman.

Han sier de ikke er imot begrensninger, men mener de ikke har blitt tatt med på råd.

– Forslaget bør sendes tilbake, og så bør de opprette dialog med oss som bor her oppe.

Destinasjonsdirektør i Hurtigruten Svalbard, Per Brochmann

Destinasjonsdirektør i Hurtigruten, Per Brochmann.

Foto: Bjørn-Arild Schancke / NRK

Knut Fossum i Miljødirektoratet svarer at det også var poenget med høringsmøtet.

– Vi ønsker jo å få innspill nå, og selv om de ikke har vært fornøyd med prosessen så langt håper vi at både møtet i dag og det som skal skje fremover bidrar til en god prosess, sier Fossum.

– Vi har også invitert dem til å konkretisere hva de er misfornøyde med, og invitert til nye møter.

Han er kjent med at det er rettet en henvendelse til Klima- og miljødepartementet om å stanse arbeidet. Inntil videre fortsetter arbeidet frem mot høringsfristen som er 3. februar 2022.

Fakkeltog mot høringsnotatet til Miljødirektoratet på Svalbard

Ifølge Visit Svalbard-sjefen samlet fakkeltoget i Longyearbyen over 450 personer.

Foto: Bjørn-Arild Schancke / NRK