Mener ministeren kommer med gamle lusetiltak

Oppdrettere som bryter luseforskriften skal fremover kunne fratas konsesjon, varslet fiskeriministeren i går. Men dette har myndigheter gjennom lovverket hatt anledning til å gjøre i 14 år, uten å benytte muligheten.

Elisabeth Aspaker

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker kom i går med tiltak som skal få stopp på luseproblemet. Men tiltakene har eksistert lenge mener Norske lakseelver.

Foto: NRK

I går varslet fiskeriministeren at oppdrettere som bryter luseforskriften skal kunne fratas konsesjon, som et nytt tiltak for å få bukt med luseproblemet i oppdrettsnæringen.

– Den sanksjonsmuligheten har eksistert i 14 år, uten å ha vært benyttet sier Erik Sterud i Norske lakseelver.

Endring og tilbaketrekking av akvakulturtillatelse

Erik Serud i foreningen Norske Lakseelver mener fiskeriministeren kommer med tiltak som har eksistert i årevis i akvakulturloven.

Foto: Skjermdump/NRK

– Mer intenst tilsyn

Etter innspill fra Mattilsynet har fiskeriministeren besluttet å innføre følgende tre tiltak:

  • Helt eller delvis tilbaketrekking av lokalitetsgodkjenning der hvor problemene er størst.
  • Gjennomgang og oppfølging av virksomhetenes internkontrollsystem for lakselus og legemiddelbruk på konsernnivå.
  • Økt tilsyn med legemiddelbruk.

– Vi gir fra dags dato mattilsynet muligheten til å drive enda mer intenst tilsyn, og overvåke legemiddelbruken der det er nødvendig, og om nødvendig å helt eller delvis trekke tilbake godkjenningen av lokaliteter som brukes. For det er ikke tvil om at der er noen lokaliteter som fungerer som reneste lusefabrikker, sier Aspaker.

Har eksistert i årevis

Erik Sterud

Erik Sterud i Norske Lakseelver mener sanksjonsmuligheten som Aspaker nå kommer med er gammelt nytt.

Med bakgrunn i et enormt luseproblem, og etableringsloven, sier Fiskeriministeren at hun nå gir Mattilsynet mulighet til å stanse oppdrettere som fungerer som det hun selv i går kalte lusefabrikker.

Men, den muligheten har eksistert i årevis uten å ha vært brukt, sier Erik Sterud i foreningen Norske Lakseelver.

– Hvis vi ser i akvakulturloven så finnes det allerede hjemmel i den, ikke bare for å kunne trekke tilbake en lokalitetsgodkjenning, men faktisk å endre eller trekke tilbake hele akvakulturtillatelsen. Sånn sett har man allerede anledning til å komme med langt strengere reaksjoner enn det Aspaker nå legger opp til, sier Sterud.

Tror ikke oppdrettere fratas tillatelser

Faktisk har muligheten eksistert gjennom lov om havbeite siden 2000. Hvorfor lovhjemmelen ikke har vært benyttet før kan ingen ved nærings og fiskeridepartementet kommentere i dag.

Erik Sterud har også liten tro på å få se at oppdrettere fratas tillatelser med det første.

– Man kan vel lure på om det dette vil få noen praktisk virkning i høst eller om dette er et varsel fra Aspaker om hva som kan vente oppdretterne om de ikke får orden på sysakene neste sommersesong, sier Sterud.

Nyheter fra Troms og Finnmark