Gabrielsen som styreleder

Helse Nord oppnevner Ansgar Gabrielsen som ny styreleder for Universitetssykehuset Nord-Norge. Gabrielsen er tidligere statsråd for Høyre. Helga Marie Bjerke fra Tromsø blir nestleder. Hun og Eivind Mikalsen er de eneste som fortsetter fra det gamle styret. I tillegg er Johan Ailo Kalstad fra Kautokeino, Grete Kristoffersen fra Tromsø, Ann Sissel Faugstad fra Bergen, Sverre Håkon Evju fra Narvik og Thrina Loennechen fra Tromsø oppnevnt til styremedlemmer.

Ansgar Gabrielsen
Foto: NRK