Ga seg ut for å være befal da de lurte nakne soldater ut i kulda

Natt til mandag ble soldater vekket midt på natta for å delta på øvelse nakne ved Brigade Nord. Soldatene ble i tillegg truet til å holde munn av medsoldater som sa de var befal. Nå viser det seg at det også forrige uke skjedde en lignende hendelse.

Kaserne, Setermoen, forsvaret

Det var ved denne kasernen i Brigade Nord på Setermoen at soldatene ble lurt.

Foto: Arild Moe / NRK

Brigadesjef Eldar Berli sier at minst en av de tre som mandag utsatte sine medsoldater for en dårlig spøk også var med på hendelsen forrige uke. De skal delvis hatt tildekket ansikt, og var kledd i uniformer med militære merker som om de var befal.

Brigadesejf Eldar Berli

Forsvaret ser svært alvorlig på hendelsen ved Brigade Nord, sier brigadesjef Eldar Berli.

Foto: Arild Moe / NRK

– Ingen av de involverte fikk da frostskader. De ferske soldatene fikk beskjed om at de ville miste sin sikkerhetsklarering hvis de fortalte noen om hendelsen, sier Berli.

Sakene ses i sammenheng, og etterforskes av militærpolitiet. Forsvaret ønsker å presisere at soldatene ikke har vært ute på organisert aktivitet i rammen av Brigade Nord og at Hæren tar saken svært alvorlig.

Alvorlig spøk

– Vi kan ikke minnes å ha opplevd lignende før, sier oberst i Brigade Nord, Fred Arne Jacobsen til NRK. Han legger til at de tre erfarne soldatene som har utsatt seks rekrutter for denne alvorlige spøken har planlagt det, men vet ikke mer om motivene.

– Årsaken til at de lot seg lure er at de er ferske soldater, mens de tre som utførte spøken var tre erfarne soldater. Alle de ni involverte var inne til førstegangstjeneste.

Tillitsvalgt ved Brigade Nord, Svend Andreas Aspaas sier at det disse personene har gjort ikke er tolerant, verken for befal eller soldater.

Svend Andreas Aspaas

Tillitsvalgte Svend Andreas Aspaas ved Brigade Nord er opptatt av at soldatene med frostskader blir ivaretatt.

Foto: Arild Moe / NRK

– Dette er handlinger som er gjort av folk med dårlig dømmekraft og holdninger som vi alle i forsvaret tar sterkt avstand fra, sier Aspaas til NRK.

Frostskader

Det var natt til mandag at seks soldater i Brigade Nord ble vekket og bedt om å løpe ute nakne. Temperaturen var da ned mot minus 20 grader. Soldatene var ute i flere timer.

– De er skuffet og lei seg. De har gitt militærpolitiet og befalet forklaring på hva som er skjedd, men jeg vil ikke kommentere saka som er under etterforskning, sier Aspaas.

Militærpolitiet har avhørt samtlige involverte. Informasjonen sendes så Krigsadvokaten som avgjør om det blir en sivil eller militær straffesak.

Onsdag ettermiddag fikk NRK opplyst at de tre soldatene som hadde vært på UNN var innlagt på Setermoen sykestue - alle med andre grads forfrysning. Ifølge Store Medisinske Leksikon gir denne typen frostskader væskefylte (eller blodfylte) hudblærer.