Ga oppdrag til seg selv

Skjervøy idrettsklubb fikk 545 000 kroner til å pusse opp klubblokalet. Styret ga oppdraget til styrelederen, uten å legge det ut på anbud.

Klubbhuset Skjervøy

Det gamle klubbhuset til Skjervøy idrettsklubb trengte renovering. Til det fikk klubben 345 000 kroner i statlige tippemidler. I tillegg fikk de 200 000 kroner i støtte fra Skjervøy kommune.

Klubben ba om tilbud på vinduer og dører. Et firma fra Skjervøy leverte tilbud, etter hva NRK erfarer på 50 000 kroner.

Byggefirmaet til styrelederen i Skjervøy idrettsklubb, Paul Stabell, ga så et billigere tilbud og fikk leveransen.

Regningen vokste

Det hele endte med at Stabells firma gjorde en betydelig større jobb på klubbhuset.

Til slutt hadde regningen vokst fra 50 000 kroner til 320 000 kroner. Fortsatt uten at jobben hadde vært ute på anbud.

I vinter gikk Stabell av som leder i klubbens hovedstyre. Den nye styrelederen er Jon Ole Andreasen.

- Jeg har ikke noe i mot dette så frem han ikke selv har vært med på saksbehandlingen i den aktuelle saken. Man kan ikke nekte en styreleder i en klubb å levere inn anbud på et oppdrag i samme klubb, sier han.

- Ikke på anbud

Paul Stabell vil ikke la seg intervjue, men sier til NRK at noen prøver å ta rotta på han.

Han bekrefter at den totale jobben ikke ble lyst ut på anbud, men at hans firma gjorde jobben for sjølkost.

-Jeg har gjort så mye for Skjervøy Idrettsklubb at dette er smålig og bare et råttent angrep på meg som person, sier han til NRK.

Nå skal dagens styreleder, Jon Ole Andreasen undersøke saken.