Fylkesvei 19 i Alta stengt i fire måneder til

Fylkesveg 19 ved Store Lerresfjord i Alta er stengt i fire måneder til. I dag leverte geologer sin anbefaling om å gjennomføre sprenginger i området.

Ras i Lerresfjord

Slik så det ut etter raset 20. oktober.

Foto: André Bendixen/NRK

Statens vegvesens vurderinger gjør at vegen vil være stengt i minst fire måneder til.

Vegvesenet har gjort nye beregninger som viser at det må tas ned om lag 40.000 kubikkmeter fjell før vegen kan åpnes.

Det melder Finnmark fylkeskommune på sine hjemmesider.

20 oktober gikk et stort steinras over fylkesvei 19 mellom Linnes og Maribukt, på Vannbergan, rett før Lille Lerresfjord. Ingen personer kom til skade.

Se faktaboks nederst i saken om hvilke transportmuligheter som settes opp.

Vil sprenge

Samtidig har geologer jobbet med en løsning for hva som skal gjøres på rasstedet.

– Det er nødvendig å gjøre tiltak før vi kan åpne veien, sier geolog Trond Jøran Nilsen.

Nilsen overlevert sin anbefaling til hva som bør skje videre på rasstedet mot Lille Lerresfjord i Alta kommune, til veiavdelinga i Finnmark.

– De siste dagen har vi brukt på å bestemme oss for hva slags tiltak vi ønsker å gå for. Det blir nok til det at vi sprenger ned en del av skjæringa for å få en mer stabil situasjon enn det vi har i dag, sier han.

– Er dette eneste alternativ?

– Nei, det finnes alltid andre alternativ. En tunnel har vært et av alternativene som girt en mye sikrere vei, men de tiltakene vi nå tenker å gå for blir veldig bra. Det fører til at veien blir stabil og fin, sier Nilsen.

Rasutsatt

Området innerst i Altafjorden er rasutsatt. Et større ras gikk på samme sted som raset 20. oktober for ti år siden. Den gang gikk det nesten et år før veien var ryddet og åpnet igjen. Den gang ble det opprettet en midlertidig fergeforbindelse fra Lille Lerresfjord.

Det er nå opp til veiavdelingen å ta geologenes anbefaling videre, deretter blir det videre oppfølging fra geolog når arbeidet kommer i gang, opplyser Nilsen.