Fylkestinget direkte: Finnmark har vedtatt å gå inn i fellesnemnd

I dag avgjør Finnmark fylkesting om de skal sende prosessvarsel til staten og hvem som skal representere Finnmark i fellesnemnda som skal møte kommunalministeren på mandag.

Felles fylkesting i Troms og Finnmark
Foto: Ksenia Novikova / NRK

SISTE: Kommunalminister Monica Mæland har sagt at hun vil endre forskriften om fellesnemnd, slik at den kan få en sammensetning på 19 medlemmer fra Troms og 19 medlemmer mot Finnmark. Det betyr at Finnmark kommer til å gå inn i fellesnemnda for å forberede sammenslåingen med Troms, da denne sammensetningen var et premiss for dem. Dette er nå vedtatt i fylkestinget.

Samtidig har Finnmark fylkesting har nylig vedtatt at de vil sende et prosessvarsel om søksmål mot staten, for å stanse sammenslåingen. Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV ble vedtatt med 12 motstemmer.

Det siste året har sammenslåingen av Troms og Finnmark skapt splittelse i Arbeiderpartiet i nord. Siden i vår har Finnmark fylkesting, ledet av nettopp Arbeiderpartiet, boikottet hele regionreformen.

Nå har styret i partiet snudd. Med 5 mot 4 sa de ja til å gå inn i fellesnemnda, som skal forberede og legge til rette for sammenslåingen av fylkene.

På torsdag skal det avgjøres om det blir fellesnemnd og hvem som skal sitte i fellesnemnda fra Finnmark.

Mandag skal medlemmene i fellesnemndene fra Troms og Finnmark møte kommunalminister Monica Mæland i Tromsø.

I tillegg skal budsjettet for 2019 vedtas, og det er meldt om flere store kutt i neste års budsjett.