Fylkesting og sameting «krasjer»

Som følge av streiken måtte Finnmark fylkeskommune utsette fylkestingsmøtet til 8. og 9. juni. Dette er samtidig som Sametinget avholder sitt plenum. Dette rammer spesielt Ellen Kristina Saba (H) og Ronny Wilhelmsen (Ap), som både er fylkestings- og sametingsrepresentanter. – Uheldig. Men det er ikke mulig å ivareta alle hensyn, beklager fylkestingsordfører, Runar Sjåstad (Ap) ifølge avisa Finnmarken. Wilhelmsen og Saba blir dermed tvunget til å avstå fra å delta på et av møtene.