Hopp til innhold

Mener det meste blir bedre hvis Troms og Finnmark skilles

Store fagmiljøer blir borte, men ellers er det stort sett bare fordeler ved å splitte Troms og Finnmark. Reisekostnadene går ned med 5 til 10 millioner i året, ifølge fylkesrådet.

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) er 100 % sikker på at det blir oppløsning av Troms og Finnmark

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo er for lengst lovet et ja til søknaden om å splitte Troms og Finnmark. Han måtte utrede saken likevel.

Foto: Marita Andersen / NRK

Folkets vilje blir hørt, og de får bedre kontakt med politikerne sine.

Det gir også en tydeligere retning for samfunnsutviklingen og en bedre styring med offentlig innsats, heter det i dokumentet som fylkesrådet la fram i dag.

Selv om søknaden om å splitte Troms og Finnmark har fått grønt lys fra regjeringen, krevde kommunalministeren at fylket skulle lage en skikkelig utredning av saken. Den er ferdig nå.

Bedre eller uendret

På de fleste punkter er det pluss i margen ved alternativet som går ut på å splitte storfylket.

Det eneste som får et klart minus, er tapet av solide fagmiljøer.

Samtidig er det mange oppgaver som blir lite påvirket når fylket splittes. Det gjelder veier, kollektivtransport og kultur.

Næringsutvikling, utdanning og tannhelse blir ikke påvirket i det hele tatt, ifølge fylkesrådet.

Sparer penger og klima

Det er millioner å spare på færre og kortere reiser når fylket deles, mener fylkesrådet.

I dag er det mange både i den politiske ledelsen og administrasjonen som farter mellom Vadsø og Tromsø. Besparelsen i framtida er ikke nøyaktig regnet ut, men mellom 5 og 10 millioner kroner i året er anslaget.

Selve jobben med å splitte fylket fører med seg drøyt 26 millioner til nye IKT-systemer. Ekstra lønnskostnader i opptil to år gir omkring 10 millioner ekstra.

Dermed er det vesentlig billigere å splitte fylket enn å slå Troms og Finnmark sammen. Det siste har nemlig kostet over 54 millioner.

Wenche Pedersen popper champagnen for å feire fylkesoppsplittingen

Vadsø-ordfører Wenche Pedersen har for lengst feiret at storfylket skal splittes. Hun får neppe ubehagelige overraskelser i utredningen som er levert nå.

Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Troms snart like forgjeldet

Opposisjonen har pekt på at Finnmark har en voldsom gjeld, og at fylket ikke har økonomi til å stå alene i framtida.

Men oversikten i utredningen viser at Troms er på rask vei til å få like mye gjeld per innbygger. I løpet av 2025 vil de være like dårlig stilt som Finnmark.

Økningen skyldes vedtaket i desember om å bygge nye videregående skoler og å satse stort på fylkesveiene. Her har vedlikeholdet vært forsømt i årevis, med et etterslep for flere milliarder som resultat.

Taus om Alta-strid

Dokumentet sier ikke noe om hva som bør gjøres hvis innbyggerne i Alta ikke skulle ønske å tilhøre Finnmark i framtida.

Det er nevnt at kommunen har planlagt en folkeavstemning før sommeren, men det står ikke noe om hva slags konsekvenser det kan få.

Demonstrasjon Alta

Sykehussaken har engasjert altaværingene. Den er en av grunnene til at mange spør seg om de er bedre tjent ved å være i Troms i framtida.