Fylkesråden: – Det er på grensen til et kupp

Ivar B. Prestbakmo, som er fylkesråd for samferdsel i Troms, retter skarp kritikk mot flertallet i byutviklingskomiteen i Tromsø, som allerede har bestemt seg for hvor den nye Kvaløyforbindelsen skal gå.

Ivar B. Prestbakmo

At de styrende i Tromsø allerede har bestemt seg, hindrer den demokratiske prosessen, mener Ivar B. Prestbakmo.

Foto: Lars Åke Andersen / Troms fylkeskommune

Prestbakmo er ikke nådig i sin kritikk av vedtaket i byutviklingskomiteen. Særlig ille synes han det er at byrådslederen stiller seg bak vedtaket.

– På grensen til et kupp

I går formiddag la Statens vegvesen fram de ulike alternativene til ny forbindelse mellom Kvaløya og Tromsøya. Fagfolkene var klare på at det beste alternativet var en ny bru noen kilometer sør for Sandnessundbrua.

Bare noen timer senere, bestemte et flertall i byutviklingskomiteen, bestående av representantene fra Høyre og Fremskrittspartiet, at de ikke vill gå for dette forslaget.

– Denne framgangsmåten ligger helt på grensen til et kupp, sier fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo.

Kvaløyforbindelsen

At Høyre og Frp i Tromsø allerede har avvist det som fagfolkene mener er det beste alternativet til ny Kvaløyforbindelse, grenser til et kupp, mener fylkesråden for samferdsel.

Foto: Illustrasjon, Statens vegvesen

Hindrer demokratisk prosess

Alvarstein og Hilmarsen

Byrådsleder Øyvind Hilmarsen og byråd for byutvikling, Britt Hege Alvarstein, er enige om å forkaste forslaget om bru til Langnes.

Foto: Petter Strøm / NRK

– At partiene bestemmer seg bare få timer etter at alternativene er lagt fram, legger hindringer i veien for en demokratisk prosess, sier Prestbakmo. Saken skal nå ut på høring, og man burde vente på innspillene i høringsrunden før man velger alternativ.

– I en sak der man skal bruke flere milliarder kroner, er det viktig med bred politisk enighet, og det oppnår man bare gjennom åpen debatt. Jeg synes det er svært beklagelig at byrådsleder Øyvind Hilmarsen også stiller seg bak vedtaket i byutviklingskomiteen, sier Ivar B. Prestbakmo.

Åpner for omkamper

– Den måten posisjonspolitikerne i Tromsø legger opp dette løpet nå, kan føre til endeløse omkamper, og føre dette prosjektet ut på en lang ørkenvandring, på samme måte som E8 i Ramfjorden. En prosess der politikerne brukte over 30 år på å bli enige om hvor veien skal ligge.

Prestbakmo sier at han hadde ønsket at man kunne diskutere seg fram til en løsning som kan føre til at dette viktige prosjektet blir realisert i løpet av noen får år.

Tirsdag kveld sluttet også Venstre og Kristelig Folkeparti seg til Håkøy-løsningen.

– Dette gjør bare saken verre, sier Prestbakmo.

Hilmarsen avviser

– At den borgerlige alliansen i Tromsø tar beslutninger om hvordan arealene i byen best skal benyttes, det må være lov, sier Hilmarsen.

– Politikerne har tatt standpunkt, og det er det politikere skal gjøre. Jeg synes ikke kritikken fra Prestbakmo er berettiget i det hele tatt, sier han.