Fylkespolitikerne svikter ungdommen

– Dette budsjettet er et svik mot ungdommen i Troms. Det sa Brynjar Saus fra ungdommens fylkesråd i sin tale til fylkespolitikerne i dag.

Kritiserer politikerne

Atten år gamle Brynjar Saus kom med harde utfall mot fylkespolitikerne fra talerstolen i fylkestinget. Kutt i skolebudsjettet er et svik mot ungdommen, mener han.

Foto: Lars Egil Mogård/nrk

Det kom harde utfall fra fylkestingets talerstol i Tromsø i dag. Atten år gamle Brynjar Andersen Saus fra ungdommens fylkesråd, la ikke fingrene i mellom da han karakteriserte fylkesbudsjettet for neste år, som politikerne skal vedta i morgen.

Svik mot ungdommen

– Dette budsjettet er et svik mot ungdommen i Troms, sa Saus fra talerstolen. Det er særlig kuttene i skolesektoren og i lærlingeordninga som opprører attenåringen.

– Å redusere skolebudsjettet med 30 millioner hører ingen steder hjemme, sa han. Skole og utdanning er det viktigste i livene til de unge, og det er et dårlig signal å kutte i dette, mener han.

– Kutte i lærlingeordningen er det aller verste de kan gjøre, fordi dette kommer til å gå ut over de svakeste elevene, sier Brynjar Saus.

Lekselesing

Skole og utdanning er det viktigste for ungdommen. Det er et svik å kutte i disse tilbudene, mener ungdommens fylkesting i Troms.

Foto: NTB/Scanpix

Dette må vi tåle

Johannes Utvåg fra Høyre er nestleder i utdanningskomiteen, og hørte på utfallene fra ungdommen.

– Jeg synes i grunnen det er greit med klar tale fra ungdommen, sier han.

– Mye av det som ble sagt, kan jeg faktrisk si meg enig i.

Men han sier at det er lite politikerne kan gjøre med situasjonen.

– Budsjettet er skåret til beinet, og vi må prioritere, sier Utvåg.

– Når det gjelder lærlingeordningen, er jeg imidlertid helt enig med Saus. Dette kan vi ikke gjennomføre, så vi må finne en måte å ordne dette på, sie han.

Godt av å høre sannheten

– Politikerne har godt av å høre sannheten, sier Brynjar Saus.

fylkesting

I morgen skal tromspolitikerne behandle forslaget til budsjett for neste år. Forslaget er uakseptabelt, mener ungdom i fylket.

Foto: NRK

– Man må ta litt i for å nå fram, så får vi håpe de tenker over det jeg har sagt når de skal behandle budsjettet i morgen.