Hopp til innhold

Milla (16) og mamma er uenige om Alta skal være i Finnmark

Mens Milla helst ser at Finnmark gjenoppstår med Alta, mener mamma Kristin at Alta bør ligge under Troms og Finnmark. Det er Milla som har folket med seg.

folkeavstemning alta, fylkesdeling troms og finnmark, troms og finnmark

Milla Kristinsdatter Abrahamsen og mamma Kristin Jensen er uenige om hva som er det beste alternativet for Finnmark i debatten om fylkesoppsplitting.

Foto: Andre Bendixen / Nrk

– Jeg tror det vil være bedre for Alta å være storebror i Finnmark, enn lillebror i Troms, sier 16 år gamle Milla Kristinsdatter Abrahamsen, som nylig startet Sosialistisk Ungdom i Alta.

Regjeringen har allerede bestemt at Troms og Finnmark skal gå hver til sitt. Men i Alta er det stor uenighet om kommunen bør tilhøre Troms eller Finnmark.

Hjembyen til Milla er regelrett splitta i to. Hjemme hos familien Abrahamsen/Jensen er det uenighet rundt stuebordet.

Moren Kristin Jensen vil egentlig at Alta skal tilhøre et videreført Troms og Finnmark.

– Det er det jeg aller helst ønsker. Men det vil neppe skje. Når det gjelder om Alta skal være i Finnmark eller Troms, er jeg faktisk i tvil. Jeg er usikker på hvordan økonomien blir i et nytt Finnmark – med eller uten Alta, sier Jensen. Hun er gruppeleder i Alta Arbeiderparti.

Kristin Jensen (Ap) og datteren Milla K. Abrahamsen (SU) er ikke helt enige om Altas skjebne ved en fylkesdeling av Troms og Finnmark.

Milla Kristinsdatter Abrahamsen er med i Sosialistisk Ungdom, mens mamma Kristin Jensen er i Arbeiderpartiet. – Jeg valgte SU fordi de tør å mene mer enn AUF og Ap, sier Milla.

Foto: Andre Bendixen / Nrk

Finnmark vil ha Alta – Troms sier nei

I en spørreundersøkelse gjennomført av InFact for NRK og Polaris Media, svarer over 70 prosent av de spurte i Finnmark at de ønsker Alta skal tilhøre Finnmark.

I Alta er det omtrent dødt løp. 45,9 prosent ønsker Finnmark, mens 48,6 ønsker Troms. Det er med andre ord et knapt flertall blant altaværingene for å søke seg til Troms.

Samtidig svarer rundt 60 prosent av de spurte i Troms at de ikke ønsker Alta velkommen.

– Det er litt bekymringsverdig. Jeg mener at vi er nødt til å ta stilling til hva innbyggerne i Troms ønsker, sier Milla. Hun mener dette er noe innbyggerne i Alta bør lytte til før de skal stemme over saken.

Til høsten får nemlig altaværingene ta stilling til spørsmålet om Troms eller Finnmark gjennom en folkeavstemning. Men om denne får betydning for utfallet av fylkesoppsplittingen, er politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand mer usikker på.

– Det er ikke sikkert at Alta vil få medhold i kommunaldepartementet med tanke på en eventuell søknad om å tilhøre Troms. Ringvirkningene for Finnmark kan bli for store, mener han.

Sand er imidlertid ikke overrasket over skepsisen i Troms om å ta imot Alta.

– Det har vært snakket mye om hvordan Finnmark ser på oppdelingen, men vi har hørt lite fra Troms. Faktum er at det har vært stor skepsis i Troms til hele prosessen. Når det gjelder det jevne resultatet i Alta, så kan det ha spilt en rolle at Alta har mange tilflyttere.

Lars Nehru Sand

Politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand er ikke overrasket over at Troms ikke er så gira på «å få» Alta.

Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

– Saken er avklart

Ordfører i Vadsø, Wenche Pedersen (Ap), tror en langvarig sykehusstrid er bakteppet for det jevne resultatet i Alta.

Innbyggerne i Alta har lenge kjempet for å få et sykehus til kommunen, uten å komme noen vei med dette kravet eller ønsket.

– Det hjelper lite å reise tvil om fylkesdelingen basert på en tanke om at Alta ønsker sykehus. Regjeringen har vedtatt å dele opp Troms og Finnmark. Og Alta får neppe sykehus, tror jeg, sier Pedersen.

Altaværingene har dermed lite å vinne på å så tvil om fylkesdelingen, ifølge Vadsø-ordføreren.

– Når det er sagt så mener jeg at Finnmark trenger Alta, og Alta trenger Finnmark.

Wenche Pedersen, ordfører i Vadsø kommune.

Ordfører i Vadsø, Wenche Pedersen (Ap), tror Alta trenger Finnmark like mye som Finnmark trenger Alta.

Foto: Sidsel Vik / NRK

– La oss stemme

Milla og mamma Kristin innrømmer at det foregår en del politisk sparring på hjemmebane. Og diskusjonene kan være både mange og heftige. Både om fylkesdelingen, om Alta skal tilhøre Troms eller Finnmark eller om andre politiske tema.

Og selv om de to tilhører forskjellige politiske parti, er de kanskje oftere enige enn uenige.

Men mamma har en stor fordel. I alle fall når det gjelder om Alta skal tilhøre Troms eller Finnmark. Hun har nemlig muligheten til å stemme.

– Vi i Sosialistisk Ungdom håper at også 16-åringene får lov til å stemme ved folkeavstemningen i Alta til høsten. Det er bare rett og rimelig at vår stemme blir hørt i en så viktig sak, sier Milla.

– Jeg er helt enig med Milla her. Dersom ikke 16-åringene – som har så mange andre rettigheter i samfunnet – kan få lov til å stemme, mener jeg at demokratiet fungerer dårlig. Dette er en sak hvor de unges stemme må bli hørt, sier Kristin.