Fylkesmannen: – Vi har god oversikt over Utøya-midlene i Troms

Det ser ut til at alle kommunene i Troms som har fått penger til hjelp for ungdommene som var på Utøya, har brukt pengene på rett måte.

Utøya 2015

Kommunene i Troms har brukt de statlige Utøya-pengene slik de skulle. Fylkesmannen er fornøyd med måten kommunene har fulgt opp saken på.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Etter at saken om sviktende oppfølging av Utøya-berørte i Karasjok ble avdekket, har det dukket opp flere saker andre steder også.

Bekymringsmeldinger

Den nasjonale støttegruppen for Utøya-berørte, har fått en rekke henvendelser og spørsmål fra flere steder i landet. Mye tyder på at Karasjok ikke er alene om å bruke disse pengene til helt andre ting enn støttetiltak for ofrene fra Utøya og deres pårørende og familier.

Burde være enkelt

Olga Goldfain er leder for støttegruppen i Troms, Finnmark og Svalbard. Hun sier det er svært urovekkende at det kommer så mange meldinger om at pengene ikke er kommet fram dit de skal.

– Dette er snakk om øremerkede penger, som skal brukes på psykososiale tiltak for overlevende fra Utøya, deres pårørende og familier, sier hun.

– Behovet for slik hjelp er stort, og kommer til å være det i mange år framover.

De første årene kommunen fikk slike bevilgninger fra staten, hadde kommunen ingen rapporteringsplikt om hvordan pengene ble brukt.

– Fra 2013 ble dette endret, og kommunene må nå avgi rapporter, sier Goldfain.

Står bra til i Troms

I Troms var det fem kommuner som fikk slike midler. Det gjelder Tromsø, Harstad, Lavangen, Salangen og Bardu, i tillegg til Longyearbyen på Svalbard.

– Vi har nå ganske god oversikt over hva disse pengene er brukt til, og det ser ut til at alle kommunene har gjort det de skulle og har fulgt opp rapporteringen, sier fylkesmann Bård Pedersen.

– Det mangler ennå en del rapporter fra siste år, men det dreier seg om relativt få, og relativt små beløp, sier han.