Fylkesmannen slakter Storfjord kommune

Kommunestyrevedtaket om å flytte NAV-bygget til Hatteng er ulovlig. - Vi hadde bare feil overskrift på saken, mener ordføreren.

Svein Ludvigsen
Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Dermed må Storfjord kommune behandle saka på nytt.

 Totalslakt

Fylkesmann Svein Ludvigsen er ikke nådig i sin kritikk mot flertallet i Storfjord kommunestyre.

I sin avgjørelse sier Fylkesmannen i Troms blant annet:

Flytting av NAV-kontor fra Oteren til Hatteng, må betraktes som en ny sak.

Kommunestyrets vedtak i sak 92/07 kjennes ugyldig fordi vedtaket ikke er blitt til på lovlig måte. Saken om flytting av NAV-kontor var ikke oppført på dagsorden til kommunestyremøtet den 14.11.2007.

Strid i kommunen

Bråket i Storfjord kommune begynte da kommunestyret i november gjorde et uventet vedtak. Tidligere hadde kommunestyret vedtatt å bygge det nye NAV-bygget på Oteren.

SP, FrP og H/KrF i kommunestyret kom med et benkeforslag om at man i stedet skulle bygge huset på Hatteng.

Forslaget fikk flertall, men da hadde entreprenørfirmaet J.Nysted Byggevarer allerede fått anbudet med å bygge NAV-bygget på Oteren.

I et møte i kommunestyret i januar 2008 vedtok flertallet at oppdraget fortsatt skulle utføres av Nysted Byggevarer.

Mindretallet mente at saka måtte ut på anbud på nytt, men ble nedstemt. Deretter klaget mindretallet kommunestyrets vedtak inn for Fylkesmannen som et ulovlig vedtak.

Udemokratisk

 

Hanne Braathen

Ordfører Hanne Braathen handlet ulovlig og udemokratisk.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

Fylkesmannen begrunner sitt vedtak med at det vil være i strid med demokratiske prinsipper i kommuneloven å behandle en viktig sak som ny lokalisering av NAV-kontor i kommunen, uten å føre saken opp på sakslisten i innkallingen. Behandlingsmåten er også i strid med kommuneloven . § 34.

Fylkesmannens oppheving innbærer at det ikke lenger foreligger et gyldig vedtak om å etablere et NAV-kontor på Hatteng.

Bare feil overskrift

 

Ordfører Hanne Braathen fra SP, sier at hun i sin tid som ordfører aldri har opplevd å få så knusende kritikk fra Fylkesmannen.

Hun tar likevel ingen selvkritikk for måten flertallet i kommunestyret har opptrådt i denne saken.

 

Hun mener den eneste reelle feilen er at det ikke var satt rett overskrift på saken da det ble sendt ut.

- Hvis det hadde stått en annen overskrift til denne saken, så kunne man ha vedatt det.

Vil fortsatt flytte NAV-huset

Ordføreren i Storfjord vil fortsatt få flytta bygginga av huset fra Oteren til Hatteng, og vil ha saken behandla på nytt i kommunestyret neste fredag.

- Jeg mener at et er det rette å legge bygget der vi får det rimeligst og best.

 

Les hele vedtaket her