Fylkeskommunen tildeler penger

Fylkesrådet har bevilga 5 793 000,- kroner til 36 ulike kulturtiltak innen kvenske/norskfinske språk og kultur. I tillegg tildeles vel 5 mill. i driftstilskudd til de fire språksentrene, Halti kvenkultursenter og kvenavisa Ruijan Kaiku. – I et krevende år for mange kulturarbeidere, er det gledelig å se at aktiviteten blomstrer i de kvenske og norskfinske miljøene, sier fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp).