Det samiske dilemma

Fremskrittspartiet i Finnmark blir Arbeiderpartiets største konkurrent, godt hjulpet av et svekket SV og et økende konfliktnivå rundt samiske rettigheter.

Men bakom lurer småpartiene, som kan sanke stemmer på enkeltsaker når folk blir lei av spissformuleringer.

Ved forrige Stortingsvalg i 2005 gjorde Arbeiderpartiet et godt valg med over 40 prosent av stemmene. FrP fikk bare halvparten, mens SV havnet på 3 plass med nær 13 prosent av stemmene.

Uten Olav Gunnar Ballo som førstekandidat og generell koalisjonsslitasje kan SV svekkes så mye at de mister sitt mandat. Det kan gå til FrP.

Et splittet Finnmark

Det som gjør Finnmark spesiell ved dette Stortingsvalget er det samiske dilemma. Fylket er mildt sagt delt i to, både kulturelt, politisk, økonomisk og næringsmessig.

Fire år med Finnmarkseindommen har ridd Finnmark og Ap som ei mare hele siste valgperiode, der folk i fylket blir stadig mer opprørt over det de kaller for mye samemakt.

FrP har fått gratis poeng, og vært krystallklart både i samesaker og innvandringspolitikk, - for mange to sider av samme sak.

Sametingsvalget kan overraske

Sametingsvalget kan bli en interessant affære i år. For det første har det vært rekordhøy innmelding i samemantallet med en økning på nær 1400 (11 %).

For det andre har økningen foregått utenfor de samiske kjerneområdene. Det kan påvirke valgresultatet ved at de nye velgerne kan prioriterer andre saker og dermed andre politiske parti.

Dessuten har Arbeiderpartiet i Sametinget vært i konflikt med moderpartiet i flere store saker, mens NSR har jobbet aktivt for å få bort stemplet om at de bare taler indre Finnmarkssaker.

En gryende sjøsamisk identitetsbygging kan også forrykke det tradisjonelle maktforholdet i Sametinget mellom NSR og Arbeiderpartiet. Både det nystiftede partiet Arja og Fastboende-lista i Kautokeino har flagget at de vil tale samiske saker utenfor reindrifta sin sak.

Kjente og ukjente fjes

Fiskeriminister Helga Pedersen som Finnmark Ap’s førstekandidat er profilert både nasjonalt og lokalt, og det kan slå begge veier i et valg. Ikke alle er like fornøyd med Helgas fiskeripolitikk. Ap’s utsettelse av behandlingen av Kystfiskeutvalgets forslag til endring av fiskeripolitikken til etter valget ble møtt med skuffelse.

Ved dette valget har ikke SV en Olav Gunnar Ballo som kan være kritisk i samepolitiske saker, og høste velgere på det. Førstekandidaten Kirsti Bergstø er opptatt av for grønn energi og natur- og miljøvern - saker Finnmarkingene tradisjonelt ikke har gått til valgurnene for.

FrP’s Jan Henrik Fredriksen kom inn som Finnmarks første stortingskandidat ved forrige valg. Han har markert seg i politiske debatter lokalt, spesielt samesaker, men har nok fått drahjelp fra FrP’s generelle fremgang. Derfor kan Fredriksen få kompaniskap av FrP’s 2. Kandidat, Laila Davidsen fra Alta på tinget.

Overraskelser

Vi kan oppleve overraskelser når det gjelder de andre partiene. Alle har vel i friskt minne at Venstre fikk stortingsmandat ved forrige valg med bare 2,2 prosent av stemmene på grunn av ekstra utjevningsmandat.

Høyre kan også være en joker med den profilerte Båtsfjordordføreren Frank Bakke Jensen som førstekandidat. Han har markert seg som en sterk og uredd kandidat etter at Båtsfjord overraskende fikk Høyre-ordfører ved forrige kommune og fylkestingsvalg.

Kystpartiet kan også gjøre et godt valg i Finnmark med sterk mobilisering og klare motargumenter mot Arbeiderpartiets politikk. Kystpartiet svekker sin posisjon i Troms og Nordland, men kan være et parti som i Finnmark markerer seg, selv om det neppe er nok til et stortingsmandat.

I et politisk bilde der FrP og Ap blir stående som hovedmotstandere, som de to eneste alternativene, kan velgerne ønske å markere sine meninger ved å stemme på enkeltsaker eller enkeltpersoner i de andre partiene.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali

Programleder Sveinung Åsali gir deg Nordnytt

Programleder Sveinung Åsali gir deg Nordnytt