Fullstendig fastlåst hyttekonflikt: – Dette er utenrikspolitikk

Den årelange striden om de svenske reindriftssamenes gjeterhytter ved Altevann er ikke i nærheten av en løsning.

Den årelange striden om de svenske reindriftssamenes gjeterhytter ved Altevann er ikke i nærheten av en løsning.

En årelang konflikt om svenske reindrifts-hytter ved Altevann i Bardu, er mer fastlåst enn noen gang. Foto: Arild Moe/Eskil Mehren - NRK.

Stridens kjerne er sju små hytter som reineiere fra den svenske samebyen Saarivuoma har satt opp til bruk for reingjetere.

Samene har urgamle rettigheter til beite her, men norske myndigheter hevder hyttene er ulovlig bygd.

– Det er selvfølgelig ingen drømmesituasjon å havne i konflikter uansett, sier Bardu-ordfører, Toralf Heimdal.

I dag ligger hyttene mellom store moderne norske hytter i et område som er blitt regulert. Et vedtak om at de må fjernes er ikke blitt etterkommet.

Uenige om hvem som har ansvaret

De svenske reindriftsutøverne har ikke ønsket å kommentere konflikten, men hevder å ha rett til å bruke området helt tilbake fra norsksvenske avtaler på 1700-tallet.

Norske myndigheter har forlangt hyttene fjernet. Spørsmålet er hvem som skal gjennomføre det.

Landbruksdepartementet sier Fylkesmannen skal gjøre det med medhold i reindriftsloven, men Fylkesmannen mener det er Bardu kommune sin oppgave.

Per Elvestad, plandirektør ved Fylkesmannen i Troms

Per Elvestad som leder avdelingen hos Fylkesmannen som har med reindriften å gjøre, mener det er Bardu som skal rive hyttene.

Foto: Eskil Mehren / NRK

– Bardu har fattet et politisk vedtak i 2010 som administrasjonen nå følger opp. Jeg har full tillit til administrasjonen i kommunen, sier Per Elvestad, plandirektør hos Fylkesmannen i Troms.

Elvestad sier det er en utfordrende sak når det på svensk og norsk side er ulik oppfatning av hvilke lovverk som skal brukes.

Er det derfor dere har overlatt saken til Bardu?

– Det har vi ikke gjort, men de har fattet et vedtak i 2010 i henhold til plan og bygningsloven.

Ønsker Fylkesmannen lykke til

– Fylkesmannen har oppfølgingsansvaret for eventuelle ulovligheter i henhold til reindriftsloven. Det er det departementet har fastholdt i to brev, i februar og i april. Det forholder vi oss til, sier ordfører Toralf Heimdal.

Han mener at et rivningspålegg og eventuelt riving vil bli møtt med et søksmål.

Det har vi fått beskjed om. Og det er klart at det vil være arbeidskrevende, ta lang tid og uheldig for en liten kommune å havne i et søksmål.

Toralf Heimdal

Heimdal forklarer at reindriftsloven er en særlov som gjelder fremfor plan- og bygningsloven, som er en generell lov.

– Da har departementet gitt kommunen støtte i at dette er en sak som Fylkesmannen skal følge opp i henhold til reindriftsloven. Det må vi bare forholde oss til og jeg ønsker Fylkesmannen lykke til med ulovlighetsoppfølging etter reindriftsloven.

Vil ha ny avtale

Ordføreren mener konflikten egentlig er utenrikspolitikk.

Hyttestrid i Altevann, Bardu

Dette er en av sju små gjeterhytter svenske reindriftssamer har hatt ved Altevann i Bardu i mange år.

Foto: Arild Moe / NRK

– Hyttestriden er en konflikt som berører to stater, Norge og Sverige. Dersom vi skal få en løsning til beste for begge parter, må det komme en ny avtale mellom landene, som kan regulere alle forholdene rundt den svenske reindriften i Norge, sier Heimdal.

Spørsmålet er om hyttesaken ved Altevatnet kan bli løst hvis Norge og Sverige etter mange års forhandlinger endelig blir enige om en ny konvensjon, en avtale om drift i grenseområder.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Gunnar Grindstein

Programleder Gunnar Grindstein gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark

Programleder Gunnar Grindstein gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark