Full uenighet om koronahelikopter i nord

Fylkestinget i Troms og Finnmark krever å få tilbake covid-helikopteret som var i Tromsø. Men hverken Helse Nord, Luftambulansetjenesten eller Helseministeren er enig med dem.

Ambulanse og Super Puma, korona

BEREDSKAP I NORD: Et bredt flertall i fylkestinget i Troms og Finnmark krever å få tilbake covid-helikopteret som var i Tromsø. Helse Nord mener derimot at det ikke trengs nå.

Foto: Luftambulanseavdelingen / UNN

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg er sterkt bekymra for beredskapen knytta til lufttransport.

Det sier fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo (Sp) om koronasituasjonen i Troms og Finnmark

I april ble et helikopter stasjonert i Tromsø for å transportere smittede pasienter i Nord-Norge. I høst sa Luftambulansetjenesten opp kontrakten med helikopteret.

Ifølge dem var det ikke lengre behov for det. Dette fordi beredskapen i nord hadde blitt betydelig bedre siden helikopteret ble leid inn i vår.

– Man valgte å beholde helikopteret gjennom en sommer med veldig lave smittetall. Når man så at smitten økte valgte man å si opp kontrakten. Det er fortsatt forunderlig, sier Prestbakmo.

Ivar B. Prestbakmo

STILLER KRAV: Fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo er bekymra for beredskapen i landets nordligste fylke.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Siden kontrakten ble sagt opp har Helse Nord gått over til gul beredskap.

Hammerfest har vært nødt til å tømme sykehuset for pasienter og innføre inntaksstopp. Lederen i Legeforeninga i Finnmark fortalte i forrige uke om pressede legevakter.

I Tromsø har det vært en rekke lokale utbrudd. Og i Harstad er smitten ute av kontroll.

Samtidig har Helse Nord leid inn flere ambulansefly for å styrke beredskapen i lufta.

Er ikke det god nok?

– Beredskapsmessig var det en stor fordel å ha covid-helikopteret. Det er et helikopter som kan lande mange ulike plasser, og som har mulighet for avising. Selv om det er leid inn fly, så sier det seg selv at fly og helikoptre har helt ulik operasjonsevne.

Mener covid-helikopteret egner seg bedre

Fylkestinget mener at muligheten for avising gjør covid-helikopteret særlig godt egna i nord.

– Det innleide covid 19-helikopteret løste oppdrag sist vinter som ellers ville blitt avslått på grunn av forholdene, skriver fylkestinget i sitt vedtak.

Luftambulansetjenesten mener på sin side at de er mer tjent med på å fly uten avising.

– Utstyret er tungt og ville ført til at helikoptrene fikk betydelig kortere rekkevidde. Utstyret har også vist seg å være vedlikeholdskrevende, slik at mer tid ville ha gått til å skru på dem og en ville fått mindre flytid.

Det skriver kommunikasjonssjef i Luftambulansetjenesten, Knut Haarvik i en e-post til NRK.

Helse Nord: – Vi har god kapasitet

Helse Nord mener på sin side at kapasiteten nå er god innen lufttransport. Dermed er det heller ikke behov for å få tilbake covid-helikopteret.

– I en pandemi, og med mange nye ambulansebehov, er det komplekse vurderinger som til enhver tid må gjøres. Vi har dyktige fagfolk i våre sykehus som kan håndtere dette, sier Helse Nord-Direktør Cecilie Daae.

Hun vil ikke svare konkret på kravet fra fylkestinget om å hente tilbake covid-helikopteret.

– I den situasjonen vi er i nå, vurderer vi fortløpende behovet for transport. Vi har oversikt over flere tilgjengelige ressurser, og de vil bli vurdert og aktivert hvis det skulle vise seg å bli behov for det, sier Daae.

Cecilie Daae

IKKE BEHOV: Helse Nord-direktør Cecilie Daae sier at Helse Nord vurderer situasjonen fortløpende.

Foto: Bente H Johansen / NRK

– Helse Nord sier at beredskapen nå er god. Det er uten covid-helikopter. Hvem skal vi tro på – dem eller fylkestinget?

– Vi har ingen annen mulighet enn å stole på at Helse Nord tar de riktige beslutningene. Men det viste seg at helikopteret hadde sin berettigelse. Vurderinga og myndigheta ligger hos Helse Nord og vi kommer til å følge med på om de leverer, sier Prestbakmo.

Helseministeren uenig med fylkestinget

Covid-helikopteret ble brukt til fem koronaoppdrag og et smitteoppdrag med transportkuvøse, ifølge helseminister Bent Høie,

I tillegg ble det brukt til ordinære ambulanseoppdrag da ambulansehelikopteret i Tromsø ble satt på bakken. Dette skjedde i september på grunn av tekniske problemer.

– Da man sa opp avtalen med helikopteret var vi i en situasjon der vi manglet helikopterkapasitet. Covid-helikopteret måtte gå inn og dekke denne kapasiteten, sier Prestbakmo.

Dette har også stortingsrepresentant Sandra Borch spurt helseminister Bent Høie om.

– I disse dagene opprettholdt Ålesund beredskap med et av tjenestens reservehelikoptre. Luftambulansetjenesten hadde også reservehelikopteret som normalt brukes i Tromsø tilgjengelig. Det kunne flys nordover slik at Tromsø uansett ville hatt helikopterberedskap i denne situasjonen, svarte Høie til Borch om kritikken.

Bent Høie

GOD BEREDSKAP: Helseminister Bent Høie mener Tromsø hadde helikopterberedskap når ambulansehelikopteret ble satt på bakken – uavhengig av covid-helikopteret.

Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Status Norge

Sist oppdatert: 28.11.2020
2 841
Siste uke
118
Innlagt
328
Døde