Hopp til innhold

Full strid om ansvar mellom ministeren og fylkesrådet i Troms

Fylkesrådet i Troms anbefaler å si nei til være med i fellesnemnda for Troms og Finnmark. Ministeren mener Troms lovte å ta ansvar for prosessen videre.

Troms og Finnmark

Full strid om hvem som skal lede arbeidet videre med sammenslåinga av Troms og Finnmark. Fylkesrådet mener kommunalministeren har ansvaret, mens Monica Mæland mener Troms har tatt ansvaret.

Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk sier Troms ikke kan gjøre sammenslåingsjobben mellom Troms og Finnmark alene. Det var den klare beskjeden til kommunalminister Monica Mæland i et møte den 8. mai i Tromsø. Bakgrunnen er at Fylkestinget i Finnmark har vedtatt å ikke oppnevne sine representanter til fellesnemnda.

Kommunalministeren har forstått det motsatt

Kommunalminister Monica Mæland mener på sin side, etter møtet med fylkesrådet den 8. mai, at fylkesrådet i Troms var beredt til å gjøre jobben.

Næringsminister Monica Mæland

Kommunalministeren har full forståelse for at det holdes ekstraordinært fylkesting i Troms, men mener Troms har sagt seg villig til å lede sammenslåingsprosessen med Finnmark videre.

Foto: Berit Heggholmen / NRK

– Jeg oppfattet det slik i møtet at fylkesrådet i Troms ville gjennomføre alene, selv om ikke Finnmark ville delta.

– Så du mener å oppfatte at den politiske ledelsen har sagt at dersom vi må gjøre jobben alene, så var den innforstått med å gjøre den?

– Ja, det var som sagt tema den 8. mai i Tromsø og det var helt åpenbart at dette ikke var en ønsket situasjon fra Troms sin side, men at de var beredt til å gå videre og gjøre de vedtak som var nødvendig. Så forstår jeg godt at dette har blitt en debatt etter folkeavstemninga i Finnmark og at Finnmark har nektet å oppnevne medlemmer til Fellesnemnda, og derfor så er jeg orientert om at man nå ønsker å avholde et nytt fylkesting for å diskutere dette.

– Ministeren sa hun skulle ta ansvar for prosessen

Både fylkesråd Ivar B. Prestbakmo (Sp) og fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap) er tydelige på at det ikke ble gitt noe signal at de skulle ta ansvar for prosessen videre.

Ivar B. Prestbakmo, Willy Ørnebakk og Kristin Røymo

Fylkesrådet mener kommunalministeren har tatt på seg ansvaret for å drive prosessen med sammenslåinga av Troms og Finnmark.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Her har vi ganske forskjellige oppfatninger. Vi var veldig tydelige på at vi ikke var komfortabel med den situasjonen at Troms skulle lede prosessen videre, sier Ørnebakk.

Vi oppfattet tydelig at Mæland skulle ta ansvar. Det var ikke vårt ansvar å drive det her videre, sa hun. Det var hun utrolig tydelig på og det var vi selvfølgelig komfortable med, sier Ørnebakk.

Den 10. august skal det være ekstraordinært fylkesting. Da vil fylkesrådet anbefale å si nei til å delta i fellesnemnda inntil Finnmark fylkeskommune har oppnevnt sine representanter.

– Fylkesrådet kommer til å være tydelige på at vi ikke kan ta politiske beslutninger alene, sier Ørnebakk.

Utsettelser rammer bredt.

Å nekte å delta i fellesnemnda, både fra Troms og Finnmark, vil ramme ansatte i fylkeskommunene, elevene og enda bredere, påpeker kommunalministeren.

– De trenger avklaringer, sier hun.

– Dersom det ekstraordinære fylkestinget i Troms sier de ikke ønsker å delta, så lenge Finnmark ikke er med, hva gjør ministeren da?

– Hvis fylkestingene i Finnmark og Troms har godt tid, har ikke vi noen dårlig tid heller, sier Mæland og viser til at utsettelser rammer andre bredt.

Hun mener hun har en god dialog med Troms i denne prosessen og at det viktige nå er å se fremover for å finne en løsning på situasjonen i nord.