Full krangel om arbeidstida

Fagforeningene på Snøhvitanlegget krever ny turnus med mer fritid, men StatoilHydro nekter. Bedriften frykter det undergraver målet om å bygge opp lokale industriarbeidsplasser - uten pendling.

StatoilHydro
Foto: Eirik Palm

Det er full krangel mellom StatoilHydro og ansatte på Snøhvitanlegget i Hammerfest om arbeidstida. Nå havner saken i Arbeidsdepartementet.

Vil ikke ha pendling

Fagforeningene IndustriEnergi og SAFE krever 12-timersskift, mens StatoilHydro vil holde på dagens ordning.

StatoilHydro vil ikke kommentere saken, men etter det NRK kjenner til, mener oljeselskapet at ei slik skiftordning vil undergrave målet om å bygge opp en lokal arbeidsstokk på gassanlegget.

Antallet lokale arbeidsplasser har vært et viktig prinsipp under utredninga og i vedtakene som ble gjort før Snøhvitutbygginga startet, og oljeselskapet vil ha minst mulig pendling.

- Ingenting å frykte

En slik turnus betyr avspasering over lengre perioder, og dermed mulighet for å bo andre steder enn i Hammerfest-regionen.

En 12-timers skiftordning betyr ei uke arbeid, ei uke turnusfri, ei uke arbeid og to uker turnusfri, men Langtinn mener det ikke er grunn til å frykte at ansatte velger å bo sør i landet.

- En del av kravet vårt var at StatoilHydro ikke skulle dekke hjemreise. Det vil selvsagt gi åpning for at folk skal kunne reise lengre, men det vil koste mye, sier IE-lederen.

 

Misnøye

- Vi vil ha ei ordning som gir mer komprimerte arbeidsøkter og mer opptjent fritid. Det vil komme hele regionen til gode, slik vi ser det.

- Slik skiftordninga er i dag for de som jobber her, så medfører det flere dager i Hammerfest enn de har mulighet å ha i hjemmet sitt, sier Mats Langtinn, leder i fagforeninga IndustriEnergi (IE) på Melkøya.

86 prosent av de vel 70 IE-medlemmene på øya, vil gå inn på ei skiftordning basert på 12-timersdag. Det samme vil flertallet av de vel 50 medlemmene i SAFE.

- Intern sak

StatoilHydro har imidlertid lovet politikere og myndigheter i forbindelse med konsesjonssøknaden at de vil bygge opp lokale industriarbeidsplasser på gassanlegget.

Oljeselskapet vil imidlertid ikke kommentere krangelen.

- Dette er forhold vi vurderer som interne, og som vi ønsker å drøfte med våre organisasjoner, sier informasjonsleder Sverre Kojedal.

Anker

IE og SAFE reagerer også kraftig på at Petroleumstilsynet har grepet inn og fattet vedtak i det de mener er et tariffspørsmål.

Fagforeningene har sagt opp den gamle avtalen med arbeidsgiveren, men tilsynet har gitt StatoilHydro tillatelse til å fortsette med dagens turnus ut mars 2008.

- Vi er så uenige at saken står helt i ro. StatoilHydro har søkt- og fått medhold hos Petroleumstilsynet til å fortsette ordninga som vi sa opp. Vi er uenig og kommer dermed til å anke saken til departementet, sier Mats Langtinn.

Nyheter fra Troms og Finnmark