Hopp til innhold

Fugler tilgriset med olje utenfor fugleparadis

Et tjuetalls sjøfugler er blitt observert tilgriset med olje i Vardø havn. Hverken Kystverket eller brannvesenet i Vardø vet hvor oljen stammer fra.

oljeskadd sjøfugl utenfor Vardø

En praktærfugl tilgriset av olje ble for få dager siden fotografert i Vardø. Nå er fugleeksperter bekymret for

Foto: Privat / Biotope

Det var en engelsk fuglekikker som for få dager siden kom over flere sjøfugler, tildekket av olje. Daglig leder i arkitektfirmaet Biotope, Tormod Amundsen, sier fuglene ble observert i Vardø havn.

– Det er ikke så mange fugler det er snakk om, men 20 fugler er nok til å bekymre seg, sier Amundsen.

Tidspunktet for at det kan ligge oljesøl i havet utenfor Varangerhalvøya, er uheldig. På denne tiden av året kommer nemlig trekkfugler tilbake til Hornøya, like øst for Vardø havn. Øya er kjent for å ha en av Norges største sjøfuglkolonier.

 Terje i Biotop tar deg av en oljeskadd polarlomvie utenfor Vardø

De ansatte på Biotope prøver å få vasket ut olja på denne polarlomvien.

Foto: Tormod Amundsen

Nåla i høystakken

Både brannvesenet i Vardø og Kystverket har vært involvert for å finne ut hvordan fuglene har blitt tilgriset av olje. Brannvesenet har imidlertid ikke funnet noe som indikerer at fuglene har blitt forurenset i Vardø havn.

– Det er fryktelig vanskelig å finne en slik kilde, sier vaktleder Ingrid J. Lauvrak i Kystverkets beredskapsordning.

Hun viser til at det kan være en forbipasserende båt som har hatt et oljeutslipp, eller at oljen kan stamme fra et gammelt vrak.

 Terje i Biotop tar deg av en oljeskadd polarlomvie utenfor Vardø

Det er fem praktærfugler, fem ærfugle, tre krykkjer og en polarlomvi (bildet) som er funnet med oljesøl de siste dagene utenfor Vardø.

Foto: Tormod Amundsen

Bekymringsfullt

Tormod Amundsen jobber tett opp mot turismebedriftene i Varanger, og tror det er uheldig for næringen at turister kommer over oljeskadd sjøfugl. Reiselivsnæringen i Varanger-regionen satser nemlig tungt på å tiltrekke seg fuglekikkere.

– Da er det alt annet enn god reklame at det dukker opp såpass mye fugl med oljeskade i region, sier Amundsen.

– Men først og fremst er dette en dyrevelferdssak.

Oljeskadd sjøfugl utenfor Vardø

Det er mange sjøfugler like utenfor Vardø som er observert med oljesøl. Mange sjøfugler er i dag på vei til Hornøya for å hekke.

Foto: Privat / Biotope

Følger med

Kystverket følger med på aktiviteten langs norskekysten med blant annet satellitter, men det skal litt tilfeldigheter til for at et oljeutslipp blir fanget opp.

– Er det mye vind synes ikke det på satellittovervåkingen. Det kan være at båter, fly eller helikopter kan observere ting. Vi har dessverre ikke fått inn noen meldinger, sier Ingrid J. Lauvrak.

Kystverket skal nå sende ut et fartøy, men Lauvrak sier at det er lite formålstjenlig ettersom havet er stort.

Oljeskadd polarlomvien utenfor Vardø

Biotope tok seg av denne oljeskadde polarlomvien. De hadde fanget den med håv u Østervågen i Vardø.

Foto: Tormod Amundsen

– En og annen uheldig fugl blir observert fra tid til annen, men når det er såpass mange på en plass, så er det litt spesielt.