Hopp til innhold

Hekkesuksess på Svalbard: Høyeste antallet fugleunger på flere år

Grunnen til suksessen er at kongen av Arktis har holdt seg på avstand.

 Forskerne observerte store kull med de bakkehekkende fuglene ærfugl og hvitkinngås i Kongsfjorden på Svalbard i år, i motsetning til de tre foregående årene. På bildet svømmer en flokk ærfugler, både voksne og unger, ved Leirholmen.

Etter flere år med negativ utvikling, fant forskerne i år store kull med ærfugl og hvitkinngås i Kongsfjorden på Svalbard.

Foto: Geir Wing Gabrielsen / Norsk Polarinstitutt

Det gir forskerne håp.

Isbjørnen har nemlig de siste tre årene skremt og plyndra områdene der sjøfugl hekker i Kongsfjorden på Svalbard.

Men da forskerne telte fugler og egg i årets feltarbeid på fugleholmene, fikk de seg en gledelig overraskelse.

– Vi så mange store kull med ærfugl og hvitkinngjess som svømte i fjorden i år, sier forsker ved Norsk Polarinstitutt, Geir Wing Gabrielsen.

Han har telt egg og fugler i Kongsfjorden i 40 somrer på rad.

Etter flere år med skuffende resultater, har forskeren nå tro på en positiv utvikling.

Geir Wing Gabrielsen

Forskeren Geir Wing Gabrielsen er glad for resultatet etter årets telling.

Foto: Petter Strøm / NRK

«Syndebukkene» lager kaos

Rovdyr på jakt etter mat plyndrer fuglereir og skremmer bort fugler som hekker på bakken. Når de flyr vekk blir reirene og ungene til en matfest for isbjørn, polarmåke og fjellrev.

– En bjørn kan lett plyndre flere hundre ærfuglreir i løpet av en dag, sier Wing Gabrielsen.

Egg og små fugleunger som ennå ikke er flyvedyktige blir da enkle bytter for isbjørn. Og når bjørnen er ferdig, kommer polarmåker og fjellrev for å forsyne seg med restene.

Grunnen til at isbjørnen kommer til disse områdene for å spise er fordi det finnes lite mat der de er.

– Det som har skjedd i år er at isbjørnen mest sannsynlig har hatt nok mat lenger nord for Svalbard. Da har de ikke behøvd å komme til hekkeområdene i Kongsfjorden, sier han.

Kongsfjorden Isbjørn

Har isbjørnen med unger så kan de leke mellom reirene og bidrar ytterligere til å skremme fuglene.

Foto: Geir Wing Gabrielsen / Norsk Polarinstitutt

Kritisk for bestanden

Forskeren forteller at rundt 10.000 egg fra ærfugler og hvitkinngås ble spist av rovdyr i fjor.

At det ikke har kommet like mange isbjørn i hekkesesongen i år vil være med på å opprettholde bestanden, ifølge han.

Dermed kunne mange nye kull med fugleunger bli til.

– Om tre til fire år kan vi forvente å se resultatet. God rekruttering er viktig for bestanden, sier Wing Gabrielsen.

 I år var det fredeligere på fugleholmene i Kongsfjorden. Forskerne telte 2617 ærfuglreir i sommer.

Forskerne telte 2617 ærfuglreir i sommer. Dette er tall i riktig retning, forklarer forskerne.

Foto: Geir Wing Gabrielsen / Norsk Polarinstitutt

Havisen redusert

En av grunnene til at isbjørnen sliter med å skaffe seg mat er blant annet fordi havisen har krympa de siste årene i takt med varmere klima.

Havisen, som isbjørn trenger for å jakte på favorittføden sel, har de siste årene krympet i takt med varmere klima. Oppvarmingen skjer dobbelt så raskt som for 25 år siden.

Som en konsekvens spår forskere at flerårsisen vil være helt borte om 50 år, og isbjørnen med den.

Havisen er viktig for isbjørnen fordi de jakter her på favorittføden sel. I tillegg bruker de den for å transportere seg mellom områder der det er mat og mellom steder der den kan finne hi.

Siste fra Troms og Finnmark