Hopp til innhold

Fugleinfluensa i Finnmark: Ber folk holde husdyr unna døde fugler

Helt nord i landet skal det være plukket nesten 5000 døde fugler, som følge av fugleinfluensa. Nå gjøres flere tiltak for å minske spredningen.

Døde krykkjer på fuglekolonien på Ekkerøy. Fugleinfluensa.

Fuglekolonien på Ekkerøy i Vardø har blant stedene som har blitt truffet hardt av fugleinfluensaen.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Veterinærinstituttet ber alle dyreeiere om å holde katter og hunder unna syke og døde fugler, melder de i en pressemelding.

De bistår Mattilsynet med faglige råd i forbindelse med det pågående utbrudd i fuglekolonier i Finnmark.

Tidligere smitteforsøk har vist at katt og hund er mottakelige for smitte med fugleinfluensa. Det er sjeldent at pattedyr kan bli smittet, men det kan skje, skriver instituttet.

Fugleinfluensa i Vadsø

Langs kysten av Finnmark forsøker man å rydde opp de store massene av døde fugler. Her i Vadsø er det plukket opp flere tusen døde fugler på få dager.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Det er tidligere beskrevet noen tilfeller, spesielt hos ville dyrearter som rev og sel. Dyrene har da trolig spist eller vært i kontakt med smittede fugler eller kadavre.

Risikoen for at kjæledyr i Norge smittes er lav, påpeker Veterinærinstituttet.

I tilfeller der katter og hunder bor nær sjøfugl-kolonier, hvor det pågår smitteutbrudd med fugleinfluensa, bør eierne være særskilt oppmerksomme, skriver de.

Ser alvorlig på fugledøden

Fugleinfluensaen fortsetter nemlig å spre seg i Finnmark.

Langs hele kysten kommer det meldinger om store masser med døde fugler.

Bare i Vadsø er flere tusen døde fugler plukket opp de siste dagene. Torsdag er det registrert over 700 døde fugler, ifølge ordfører Wenche Pedersen.

De har nå bedt statsforvalteren om å hjelpe til med opprydningen.

– Det ligger død fugl i fjæra som vi ikke har kapasitet til å rydde vekk. Det er et trist og et trasig arbeid som må gjøres, sier Pedersen.

Wenche Pedersen, ordfører i Vadsø kommune.

Vadsø kommune har ryddet områder der det har vært mest ferdsel. Så når den døde fuglen dukker opp i fjæra har de ikke muligheten til å rydde det opp selv. Derfor har de bedt statsforvalteren om hjelp, forteller ordfører Wenche Pedersen.

Foto: Sidsel Vik / NRK

Mattilsynet beskriver situasjonen som det største utbruddet av fugleinfluensa hos villfugl Norge har sett.

Bildene av de mange døde fuglene har også rystet landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

– Jeg har bedt om å bli holdt orientert om utviklingen i saken, og Mattilsynet vurderer fortløpende tiltak for å hindre smittespredning, sier hun til NTB.

Gjør tiltak

Selv om det kommer tall på antall døde fugler fra ulike steder i Finnmark, er det trolig store mørketall, ifølge Grim Rømo i Veterinærinstituttet.

Flere kommuner har igangsatt tiltak for å hindre videre spredning av sykdommen.

Ved Vardø havn har de satt ut en desinfiseringsstasjon. Denne må turister bruke når de skal ut til fuglekolonien på Hornøya.

Desinfiserings-stasjon ved Vardø Havn. Satt opp på grunn av fugleinfluensa.

Ved denne stasjonen vasker besøkende skotøy før og etter turen ut til fuglekolonien på Hornøya. Slik kan de være med å hindre spredning av sykdommen.

Foto: Leif Arne Haugom / Vardø Havn

Havnesjef Leif Haugom forteller at de ser lite død fugl på øya, men finner mer på fastlandet.

– Det begynner å nærme seg 500–1000 døde fugler som vi har plukket opp. De er spredt over hele kommunen og vi samler der vi ser død fugl.

Vi må regne med at fugleinfluensa hos ville fugler blir normaltilstand, ifølge Mattilsynet.

Les også Pose på pose med død fugl i Vadsø – 1000 måker ble hentet ut mandag

Fugleinfluensa i Vadsø

Bekymra for utrydningstrua arter

Den siste tiden har det vært flere påvisninger av fugleinfluensa blant villfugl langs kysten av Norge, skriver Synne Wille Mjølnerød i Mattilsynet.

De er nå bekymret for at smitten skal komme inn i fjørfehold der det er egg eller kyllingproduksjon, og hos utrydningstruede arter.

Hittil er særlig krykkjer rammet av utbruddet. Måkearten er rødlistet.

Krykkjedød på Ekkerøy. Fugleingluensa.

På Ekkerøy, utenfor Vadsø, ligger store mengder døde krykkjer. Grim Rømo, fagansvarlig for fjørfe ved Veterinærinstituttet, beskriver fugleinfluensa-situasjonen som ekstrem. – Det er definitivt urovekkende. Mange av bestandene her er trua og det er stor dødelighet.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Nå ser Mattilsynet, sammen med flere etater, etter mulige tiltak. Det vil de komme ut med når det er klart.

NRK forklarer

Fugleinfluensa - dette er viktig å vite

Fugleinfluensa - dette er viktig å vite

Hva er det?

 • Fugleinfluensa er en smittsom virussykdom hos fugler, som kan føre til en dødelighet i fjørfeflokker på opp til 100 prosent.
 • Sykdommen er forårsaket av et influensa A virus.
 • Ulike varianter av fugleinfluensavirus fører til sykdom av forskjellig alvorlighetsgrad.
 • Fugleinfluensa ble påvist i Norge for første gang i 2020. I 2022 ble den påvist på Svalbard og Jan Mayen.
Fugleinfluensa - dette er viktig å vite

Er det smittsomt?

 • Fugleinfluensa smitter ved dråpesmitte fra øvre luftveier, og gjennom avføring eller støv av avføring som tas opp gjennom nebbet eller pustes inn.
 • Avføring fra én smittet fugl kan smitte mange tusen fjørfe.
Fugleinfluensa - dette er viktig å vite

Er det smittsomt?

 • Fugleinfluensa smitter svært sjelden fra fugl til mennesker. De som har blitt smittet har så langt man kjenner til vært i svært nær kontakt med syke eller døde fugler.
 • Man har ikke eksempler på at sykdommen har blitt overført til mennesker via mat eller drikkevann.
Fugleinfluensa - dette er viktig å vite

Hvordan forebygge smitte?

 • Ikke ta på syke eller døde fugler eller andre dyr hvor det er mistanke om smitte. Hvis du likevel må fjerne døde fugler, les råd på Mattilsynets nettsider.
 • Vask hendene med såpe og vann etter kontakt med fugl, avføring fra fugl eller utstyr som har vært i kontakt med fugl.
 • Kontakt lege dersom du har hatt kontakt med fugl eller andre dyr med mistenkt eller bekreftet smitte. Dette er spesielt viktig dersom du utvikler influensalignende symptomer (som f.eks. feber og hoste), øyekatarr, oppkast, diaré eller alvorlig sykdom de 10 påfølgende dagene.
 • Hunder og katter bør holdes unna syke og døde fugler.

(Kilder: FHI, Mattilsynet)

Døde måker i Vardø, samlet opp. Fufleinfluensa.

Det skal være samlet mellom 500–1000 døde fugler i Vardø, ifølge Leif Haugom. Men det er store mørketall og de har ikke full oversikt over hvor mye som er plukket opp.

Foto: Leif Arne Haugom / Vardø Havn

Ankrer ikke båten

Havnesjef Haugom i Vardø har holdt turistbåtene ut til Hornøya gående, til tross for sykdomsutbruddet.

– Hvis man skal redde flere fugler er nok faren større for at de som drar ut til øya tar smitte med seg, enn når man drar fra øya. De tiltakene vi har gjort med både desinfisering og informasjon til besøkende, er tilstrekkelig.

Det er på tampen av sesongen, og skulle de ha stengt trafikken burde det skjedd mye tidligere, forklarer han.

– Om to uker reiser de fleste fuglene bort fra øya, så vi er litt sent ute for øvrige tiltak.