Frykter ulovlig salg av norske krystaller: – Vi har ikke myndighet til å gjøre noe

Selv om mye tyder på at et polsk firma ulovlig selger zirkonkrystaller fra Seiland i Vest-Finnmark, kan de lokale aktørene kun se på det som blir gjort.

Seiland nasjonalpark

Denne uka var lokale aktører på befaring på Seiland i Vest-Finnmark for å undersøke mineralundersøkelsene som gjøres der i disse dager. Selv om arbeiderne fortalte at de solgte krystallene, noe som er ulovlig, kan ingen i Finnmark gjøre noe med saken.

Foto: Ingunn Ims Vistnes / Seiland nasjonalpark

Fylkesvaraordfører Bente Haug i Finnmark

Styremedlem i Finnmarkseiendommen, Bente Haug mener mineralloven må endres for å sikre lokale mineraler.

Foto: Marte Lindi

– Slik som det er nå, virker det som at det er helt greit for hvem som helst å få seg en undersøkelsesrett i Finnmark, komme inn med hakk og spade og hente ut mineraler uten at det er noen myndigheter som kan stoppe det, sier styremedlem i Finnmarkseiendommen, Bente Haug.

Mye tyder på at det polske firmaet Spirifer Minerals selger zirkonkrystaller fra Seiland ulovlig på nett, men både firmaet og nordmannen som har undersøkelsestillatelsen i området benekter salget.

Selv om bekymringen er stor hos de lokale aktørene, kan de kun stå og se på det som skjer på øya. Ingen av dem har myndighet til å gripe inn.

Zirkon

Dette er en av zirkonkrystallene nordmannen og det polske firmaet har funnet under sine undersøkelsene på Seiland.

Foto: André Bendixen / NRK

Hvem har ansvaret?

De lokale aktørene vil nå vite hvem som står ansvarlig.

Hverken Finnmarkseiendommen, Alta kommune, Seiland nasjonalpark eller Statens naturoppsyn kan gjøre noe. De har vært på befaring i området, og fått bekreftet fra arbeiderne at krystallene selges.

Alt Finnmarkseiendommen kan gjøre som grunneier, er å sende en rapport til Direktoratet for mineralforvaltning om saken. Deretter må direktoratet se hva de kan gjøre.

Ingunn Ims Vistnes

Ingunn Ims Vistnes som er nasjonalparkforvalter i Seiland Nasjonalpark frykter zirkonkrystallene på Seiland nå forsvinner ut av landet før noen får stoppet det.

Foto: André Bendixen / NRK

– Det viser at det er mangler i loven og at direktoratet ikke har de nødvendige virkemidlene for å gripe inn, sier Haug i FeFo.

I Finnmark mener man dette sender et uheldig signal ut i verden.

– Vi har et stort fylke og det er lett å gjøre ting uten at andre legger merke til det. Dette sender et veldig tydelig signal ut i verden at hvis man får en undersøkelsesrett som er enkelt å få tak i, så kan man komme og ta seg til rette, sier Ingunn Ims Vistnes som er nasjonalparkforvalter i Seiland Nasjonalpark.

Benekter salg

Det polske firmaet Spirifer Minerals og nordmannen Jan Erik Larsen, som har fått undersøkelsestillatelsen, benekter salget.

Thomas Praszkier

Thomas Praszkier, daglig leder ved Spirifer Minerals benekter at deres bedrift har solgt zirkonkrystaller fra Seiland.

Foto: André Bendixen / NRK

Vi har aldri solgt zirkon fra Seiland på våre nettsider, sier Thomas Praszkier, daglig leder ved Spirifer Minerals.

Praszkier sier at dersom de finner nok krystaller, vil de legges ut for salg når de har fått de nødvendige tillatelsene.

– Vi må søke etter spesiell tillatelse for å kunne selge krystallene. Den tillatelsen har vi ikke nå. Om vi finner noe vi synes er verdifullt nok, så må vi søke etter rett tillatelse.

Salg av zircon

Bildet viser en skjermdump fra det polske selskapets nettsider. Her selges Zirkon fra Seiland, og auksjonen ble avsluttet i juni. NRK vet ikke om mineralet som selges her er tatt ut av selskapet nå eller om det er tatt ut av andre ved en tidligere anledning, men det er aldri gitt noen tillatelser for salg på Seiland ifølge Direktoratet for Mineralforvaltning.

Foto: Skjermdump

– Vi ser på saken

Marte Kristoffersen

Marte Kristoffersen, leder for seksjon for mineralforvaltning og miljøhensyn i Direktøratet for mineralforvaltning sier de ser på saken.

Foto: Rune Berg / NRK

Direktoratet for mineralforvaltning ønsker ikke å kommentere saken per nå.

– Vi undersøker saken og finner ut hva som har skjedd, alvorlighetsgrad og hvilke muligheter vi har innenfor vårt regelverk, sier Marte Kristoffersen, leder for seksjon for mineralforvaltning og miljøhensyn.