Frykter Solveig (4) skal miste viktig hjelp i hverdagen

Det eneste Solveig oppfatter er lys og sterke farger. Dette har barnehagen i Vadsø lagt til rette for, men nå kan det være slutt.

Tilrettelagt barnehage

Mamma Elin frykter nå at datteren ikke vil få den hjelpen hun har behov for i fremtiden, om retten til spesialundervisning blir fjernet.

Foto: Sidsel Vik / NRK

– Det er ikke noe mange har behov for, men for oss som har behov for det, så er det helt vesentlig, sier mamma Elin Larne.

For å skape et godt og trygt miljø for datteren Solveig, er det essensielt med tilrettelegging i hverdagen, også i barnehagen. Det har barnehagen hennes i Vadsø gjort. Der får Solveig leke fritt og orientere seg, blant annet ved hjelp av farger og ulike underlag.

Det er Statped som står bak tilretteleggingen. De gir opplæring og råd til familien, ansatte i barnehagen og til kommunen.

Mamma Larne er svært fornøyd med dagens tilbud – et tilbud som snart kan forsvinne.

Tilrettelagt barnehage 4

Mamma Elin Larne er fornøyd med barnehagen til Solveig, som tilrettelegger for at datteren kan klare seg på lik linje med andre barn.

Foto: Sidsel Vik / NRK

Barneombudet uenig i forslag

For nå vil et regjeringsoppnevnt utvalg fjerne den lovmessige retten til spesialundervisning. Begrunnelsen er at loven ikke fungerer etter forutsetningene.

De mener den binder opp altfor store ressurser som kunne vært brukt i skoler og barnehager.

Utvalget foreslår å overføre 1300 stillinger fra dagens saksbehandlingsarbeid, og 300 stillinger fra Statped, til en veiledningstjeneste i alle kommuner og fylker.

Flere interesseforbund og Barneombudet er uenig i forslaget.

Tilrettelagt barnehage 2

Ikke alle er like heldig som lille Solveig. Hun har en egen synspedagog.

Foto: Sidsel Vik / NRK

– Forslaget vil føre til økte forskjeller

Sverre Fuglerud i Norges Blindeforbund er klar på at det trengs mer fagkompetanse ute i barnehager og skoler. Han er likevel skeptisk til å flytte stillinger fra Statped og ut i fylkene, slik utvalget foreslår.

– Å lage slike kompetansemiljøer i hvert fylke vil nok ikke funke. Det trengs miljøer med spesialkompetanse, og i noen tilfeller kan det være nok med ett nasjonalt miljø, sier han.

Fuglerud er bekymret for at forslaget om å fjerne retten til spesialundervisningen vil føre til økte forskjeller mellom skolene og kommunene.

– Allerede nå er det flere foreldre som melder tilbake at de har en kamp for at barnet deres skal få den oppfølgingen de har krav på.

Sverre Fuglerud, Norges blindeforbund

Sverre Fuglerud i Norges Blindeforbund mener at vi trenger spesialkompetanse rettet mot blinde- og svaksynte.

Frykter for datteren

Mamma Elin Larne er redd fylkene ikke kan klare å bygge opp den samme kompetansen innenfor mange små fagområder som det nasjonale Statped har i dag. Hun er redd lille Solveig ikke vil få hjelpen hun har behov for i framtiden.

– Statped har klart å jobbe på tvers av hele landet. Om det bare blir to, tre mennesker totalt sett i hver region, så sier det jo seg selv at de ikke vil ha de samme mulighetene til spesialisering.

Det eneste Solveig oppfatter er lys og sterke farger. Dette har barnehagen i Vadsø lagt til rette for, men det er slett ikke vanlig i norske barnehager.