Hopp til innhold

Frykter smitteeffekt av selvmordsbølge i Sverige

Mottakenes interesseorganisasjon har sendt bekymringsmelding til UDI etter en rekke selvmordsforsøk i februar.

Tore Vaagen

Ansatte føler en avmaktssituasjon, sier Tore Vaagen, styreleder i driftsoperatørforumet. – Utagering og selvskading er vanskelig å håndtere. Så mottakene som har fått problemer føler situasjonen som veldig utfordrende, sier han.

Foto: Privat

– Vi er bekymret for at dette bare er toppen av berget, sier Tore Vaagen til NRK.

Han er styreleder i drof, interesseorganisasjonen for drivere av asylmottak i Norge.

Bare i februar har situasjonen for enslige mindreårige i Norge blitt markant verre.

Onsdag sendte han en bekymringsmelding til UDI, der han beskriver en uheldig utvikling i mottak for enslige mindreårige i februar. Vaagen refererer til fire reelle selvmordsforsøk blant ungdommene, der ansatte har kommet til unnsetting i siste liten.

I tillegg merker de en vesentlig økning av trusler og hærverk, økt frustrasjon, utagering, selvskading, søvnproblemer og skolevegring.

– Vi har grunn til å tro at det er mange flere ungdommer som sliter med selvmordstanker enn utagering og selvmordsforsøk tilsier, skriver han i brevet.

Unge asylsøkere proterterer i Svolvær

Illustrasjonsfoto: Enslige asylsøkere i Svolvær protesterte i november mot behandlingen de får av norske myndigheter. Ungdommene på bildet har ingenting med denne saken å gjøre.

Foto: Atle Jensen

Planlegger selvmord

Det siste året har rekordmange enslige mindreårige bare fått midlertidig opphold, og det skal være en av årsakene til at situasjonen oppleves som vanskelig. De mangler håp, sier Vaagen.

– Allerede som 15-åring skjønner de at de bare får være her til de blir myndig. Det fører til at mange får det tøft.

Men interesseorganisasjonen frykter også at asylsøkerne i Norge er smittet av selvmordsbølgen i Sverige.

Der har sosialarbeidere og pedagoger slått alarm etter at flere enslige afghanske gutter har forsøkt å ta livet av seg de siste ukene. I tre av tilfellene har det også blitt gjennomført.

Ifølge NTB skal ungdommene ha planlagt selvmord i grupper på nettet, og sendt ut bilder og budskap som oppfordrer til handlingen.

– Det ønsker vi for all del å unngå, og for å gjøre det må vi sammen med UDI få vurdert hvilke tiltak som er fornuftig å sette inn, sier Vaagen.

Øker bemanningen

Regindirektør Bjørn Fridfeldt i UDI utenfor Fjellhallen i Kirkenes

Regiondirektør i UDI, Bjørn Fridfeldt, sier de har sendt flere brev til justisdepartementet hvor de beskriver at de har fått rapporter om selvskading og selvmordsforsøk den siste tiden.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

UDI har fått informasjon om en negativ utvikling hos flere av ungdommene det siste halve året, sier regiondirektør i region nord, Bjørn Fridfeldt.

– Det betyr ikke at det gjelder alle mottak, men når det først skjer har det en tendens til å smitte. Summen av tilbakemeldingene vi har fått gjør at vi er bekymret, og er veldig på situasjonen nå.

Justisdepartementet oppdateres jevnlig, og helsemyndighetene er koblet inn.

Mottak i region nord som har opplevd slike episoder, har fått økt bemanning.

– Vi ønsker å ha et godt samarbeid med drof, og det har vi også. Vi tar disse tilfellene veldig alvorlig, og har iverksatt flere tiltak, sier Fridfeldt.

Men Vaagen i drof mener det må mer til enn å styrke den barnefaglige kompetansen og bemanningen.

– Det er fint. Men mange av de enslige mindreårige har problemer som befolkningen ellers får hjelp til av spesialisthelsetjenesten. Det må de ansatte takle i dag, sier Vaagen.