Frykter skolenedleggelse

Arbeiderpartiets Helga Pedersen, frykter for fremtiden for den videregående skolen i Tana. Bakgrunnen er at regjeringen har antydet at fagmiljøene ved de videregående skolene i fylket bør slås sammen som en del av sammenslåingen av Troms og Finnmark.