Hopp til innhold

Frykter nytt konfliktområde i nord

Mattilsynet i Troms og Finnmark har fått melding om lakselusa for første gang ikke responderer slik man ønsker på kjemikaliene.

John Fredrik Strøm

Dette er en av flere tusen laks som har blitt chip-merket med små sendere. Denne har Altaelva som gytegrunn, og har blitt merket av John Fredrik Strøm for å gi en bedre oversikt over laksens vandring i havet i nord. Erik Sterud i Norske Lakseelver frykter kysten her blir et konfliktområde når både mer oppdrett og villaks trekker nordover som en følge av klimaendringer.

Foto: Audun Rikardsen

– Det er opplagt at laksens utbredelsesområde kan bli presset nordover på grunn av klimaforverring, samtidig som oppdrettsnæringer ønsker å flytte større deler av produksjonen nordover, sier Erik Sterud i organisasjonen Norske Lakseelver.

Erik Sterud

– At mer enn dobbelt så mange oppdrettere gjennomførte våravlusing i nord i år som i fjor, kan bare bety at det er mer lus i anleggene enn før i Troms og Finnmark, sier Erik Sterud i Norske Lakseelver.

Foto: Norske Lakseelver

Organisasjonen Norske Lakseelver frykter Troms og Finnmark blir et fremtidig konfliktområde når både villaks og oppdrett flykter nordover.

Det betyr at kysten utenfor Troms og Finnmark, som fra før av havforskere er sett på som viktige kjerneområder for bestanden av atlanterhavslaks, kan bli villaksens siste returgrunn, mener Sterud.

– Det kan derfor absolutt bli et nytt konfliktområde i nord, mener Sterud.

– Et illevarslende tegn

NRK har fortalt at det i vår var 24 oppdrettere i de to nordligste fylkene som så seg nødt til å gjennomføre våravlusing av oppdrettslaksen på grunn av mye lus, mot bare ti året før.

Hos Fiskeri- og Havbruksnæringens landsforening (FHL) sier ansvarlig for lusebekjempelse hos oppdretterne, Ketil Rykhus, at det så langt i år ser det ut som om man har brukt mer legemidler også i Troms og Finnmark.

Han mener likevel det er for tidlig å si om det har blitt vesentlig mye mer lus i Troms og Finnmark historisk sett.

Samtidig har Mattilsynet i regionen fått melding om lakselusa for første gang ikke responderer slik man ønsker på kjemikaliene.

Ketil Rykhus hos FHL innrømmer ovenfor NRK at det ikke er en gunstig situasjon.

– Det er et illevarslende tegn. Jo oftere du behandler med medikamenter mot lakselus eller andre sykdommer, jo større er sjansene for at du utvikler nedsatt følsomhet og i verste fall resistens, sier Sterud.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Lakselus

Bildet viser ryggen på en hannlaks tatt i Altaelva i høst. Paul Kristian Olaussen talte mer enn 35 lakselus til sammen, både på ryggen, hodet og under buken. Olaussen har vært fiskeguide i elva gjennom mange år, men har aldri sett en villaks med så mye lus tidligere. Mattilsynet sier så mye lus kan være skadelig for fisken, men er usikker på årsaken.

Foto: Paul Kristian Olaussen

– Mer lus i anleggene enn før

At mer enn dobbelt så mange oppdrettere gjennomførte våravlusing i nord i år, kan bare bety en ting, sier Sterud.

– Oppdretterne behandler nødig oppdrettslaksen mot lakselus. Når de har behov for mer behandling er det rett og slett fordi de har behov for mer behandling fordi det er mer lus i anleggene enn året før, sier Sterud.

Kjetil Rykhus

Siden i vår har flere oppdrettere i Troms og Finnmark brukt mer legemidler til å behandle mot lakselus enn tidligere. – Er man i raskt ute med å behandle problemet i anleggene, er det ikke sikkert man til sammen vil bruke mer medikamenter i år samlet sett enn før, sier Ketil Rykhus hos FHL.

Foto: Tone Iversen / NRK

På sensommeren har antall lus i oppdrettsanleggene i nord på nytt steget, forteller Rykhus i oppdrettsbransjens interesseorganisasjon FHL, og understreker viktigheten av at oppdretterne er raskt ute med behandling.

Lenger sør i landet har luseproblemene i sommer vært betydelige, og Mattilsynet advarte mot at lusa kunne true både oppdrettslaks og villfisk. I nord har tradisjonelt problemet vært mindre, mye på grunn av et kaldere klima.

– Når globale klimaforverringer presser laksen nordover og oppdretterne samtidig ønsker seg hit, er det helt klart grobunn for en konflikt myndighetene må ta inn over seg, sier Erik Sterud i Norske Lakseelver.