Hopp til innhold

Frykter nedleggelse i psykiatrien i Harstad

Klinikksjefen ved Psykisk helse- og rusklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge sier tilbudet til pasientene ikke nødvendigvis blir dårligere dersom man legger ned ti døgnplasser ved det distriktspsykiatriske senteret i Harstad.

Politikere fra Rødt og SV har kritisert forslaget.

– Vi mener det vil gi et dårligere tilbud til pasientene i Harstad og omegn ved å legge ned døgnavdelinga i Harstad, sier Rødts ordførerkandidat, Stine Jensine Nordnes.

Målet er ifølge klinikksjef Eirik Stellander å se til at avdelingene har mange nok fagfolk og tilstrekkelig kompetanse.

Totaltilbudet til pasientene blir ikke nødvendigvis dårligere av å legge ned døgnenhetene ved distriktspsykiatrisk senter i Harstad.

Det mener klinikksjef ved Psykisk helse- og rusklinikken, UNN, Eirik Stellander, om forslaget deres om å legge ned døgnplasser.

– Hvis man ser på nedleggelse av én døgnenhet isolert sett, så kan det lett oppfattes sånn. Men ser man på det i en større sammenheng, hvor den totale endringen er en styrking av døgnkapasiteten innenfor psykisk helsevern, så er det er ikke nødvendigvis slik at forslaget som det nå foreligger står i motsetning til å trappe opp psykisk helsevern, sier han.

UNN Harstad
Foto: Veronica Turnage / NRK