Hopp til innhold

Frykter liv kan gå tapt: Sykkelturistene vet ikke hvor de skal kjøre

Sykkelturister valfarter til Europas endestasjon Nordkapp. Men det er bare flaks at liv ikke har gått tapt i jakten på sykkelstiene, mener klubbleder for Nordlysbyen sykkel.

Jørn Eikanger

Syklisten Jørn Eikanger har fartet rundt på sykkel land og strand. Han mener det ikke er merket alternative ruter i det hele og store i Finnmark.

Foto: Privat

Tirsdag ble en 58 år gammel utenlandsk syklist påkjørt bakfra i Raunekleivtunnelen i Hordaland, og omkom. Det kunne kanskje vært unngått, om sykkelveien rundt ulykkestunnelen hadde vært skiltet.

Europeiske sykkelruter

Fem av de nasjonale sykkelrutene i Norge er også en del av det europeiske sykkelnettet «EuroVelo», som består av 14 ruter på til sammen 70.000 kilometer.

Foto: Eurovelo

Også i Finnmark er alternative ruter for syklister dårlig merket. Det til tross for at hundrevis av turister på sykkel har ett mål for øye gjennom Norges nordligste fylke sommermånedene: å nå Nordkapp.

I tillegg til den nasjonale sykkelveien, går tre europeiske ruter hit til Europas endestasjon i nord.

Men man må nesten være kjentmann for å kjenne til omkjøringsmulighetene her, sier klubbleder for Nordlysbyen sykkel i Alta, Jørn Eikanger.

– Vi frykter definitivt ulykker. I en tunnel vil det være mørkt, og mange syklister tenker ikke på å ha med seg lys når de sykler i midnattssolen. Da kan det fort oppstå farlige situasjoner, mener Eikanger.

Manglende skilting

Oddbjørg Mikkelsen

Oddbjørg Mikkelsen er leder for vei i Finnmark i Statens vegvesen. Hun sier skilting av sykkelruter skal prioriteres i år.

Foto: Therese Lindseth / Statens Vegvesen

Eikanger har ikke oversikt over alle tunneler i fylket, men etter det han har erfart er sykkelrutene svært dårlig merket. Du må nesten være kjentmann for å kjenne til omkjøringsmulighetene her, mener han.

Det innrømmer også Statens vegvesen.

– For syklister er det viktig at du vet hvor du skal ferdes i trafikkbildet, og det er derfor viktig med god skilting rundt tunneler. Der har vi noen mangler, sier Oddbjørg Mikkelsen, leder for vei Statens vegvesen i Finnmark.

nasjonale sykkelruter

Slike skilt skal settes opp landet rundt. Men foreløpig er de bare i oppstartsfasen av merking av sykkelrutene.

Foto: Vegdirektoratet

– Vi har et prosjekt på gang for å gjennomgå alle sykkelruter. I år er skilting av tunneler og alternative ruter noe av det første vi ser på, sier hun.

Vegvesenet har merket at Nordkapp har økende trafikk av syklister, og at det er blitt et attraktivt sykkelmål. Ulykken i Hordaland har blitt en vekker for etaten.

– Alle trafikkulykker granskes og gjennomgås, nettopp for å dra lærdom så vi kan gjøre det bedre i etterkant. Det er viktig å ha gjennomgående skilting av sykkelrutene, så det er tydelig hvor syklistene skal ferdes, sier Mikkelsen.

Mange uforsvarlige tunneler

Henrik Duus

Sykkelkoordinator Henrik Duus har selv syklet Lindesnes-Nordkapp, og videre til Russland og Finland.

Foto: Privat

I fjor startet den nasjonale temasatsingen, i regi av Vegdirektoratet. Vel 4500 kilometer har blitt merket allerede, men det gjenstår fortsatt mye arbeid med å finne ut hvor traseene skal gå.

Særlig topografien i Nord-Norge og på Vestlandet gjør det utfordrende å tilrettelegge for sykkelturister enkelte steder, fordi det er få omkjøringsmuligheter.

– Vi vil for alt i verden unngå tunneler, men i Norge er det ikke lett. Vi sørger for å sjekke alle ruter før vi skilter de, og da går vi spesielt gjennom tunneler. Er det en tunnel som ikke er forsvarlig å sykle, kan det sette en stopper for hele ruten, sier Henrik Duus.

Han er sykkelkoordinator i Statens vegvesen, og har vært med på å testkjøre enkelte strekninger. Om lag halvparten av Norges vel 1100 tunneler er det lov å sykle gjennom.

– Men det er mange tunneler som ikke er forbudt for syklister, men som absolutt ikke er forsvarlig å sykle gjennom. Men dette jobber vi nå med, sier Duus.