Hopp til innhold

Bedriftene i nord roper varsku: – Frykter bransjen blir satt tilbake

Regjeringen vil stramme inn for innleid arbeidskraft. Byggebransjen i nord er redd det vil føre til at lokale bedrifter taper kampen om de store kontraktene.

Arbeid på Nye Hammerfest sykehus.

Arbeidet på et av Nord-Norges største byggeprosjekter, Nye Hammerfest sykehus er godt i gang. Det nyter de lokale firmaene X5 Elektro og Gagama Elektro godt av. Men uten innleid arbeidskraft ville elektrikerfirmaene aldri fått napp på storkontrakten, mener daglig leder.

Foto: Allan Klo / NRK

– Hvis vi mister muligheten til å leie inn arbeidskraft, så mister vi også muligheten for å kunne ta større kontrakter. Da går oppdragene til store nasjonale eller internasjonale selskap.

Det sier dag Erik Eliassen, daglig leder i X5 Elektro i Alta.

Regjeringen ønsker å gjøre det vanskeligere for bedrifter i anleggsbransjen å ha midlertidig ansatte og innleid arbeidskraft.

Eliassen frykter imidlertid at dette forslaget, som legges frem for Stortinget i høst, vil hemme utviklingen Nord-Norge har hatt i anleggsbransjen de siste tiårene.

Dag Erik Eliassen, daglig leder i Alta-bedriften X5 Elektro, reagerer på det nye lovforslaget om innstramming av innleie.

Dag Erik Eliassen i elektrobedriften X5 Elektro reagerer på det nye lovforslaget om innstramming av innleie.

Foto: Thomas Fredrik Kristensen / NRK

I Finnmarks største by, går det så det suser om dagen, til tross for økt rente og høye materialkostnader.

Bare i 2022 skal det i Alta investeres i størrelsesorden to ganger Gardermoen lufthavn - i industri- og næringsbygg.

Landet storkontrakt på innleie

I Hammerfest, et par timers kjøring unna, er man i gang med Hammerfest Nye sykehus, et av Nord-Norges største byggeprosjekter. I anbudsrunden stakk det lokale firmaet til Eliassen av med kontrakten for elektrikerarbeidet.

Det hadde aldri skjedd uten innleid arbeidskraft, mener han.

– Det er en kontrakt som i utgangspunktet er altfor stor til at vi kan ta den.

Nye Hammerfest sykehus er under bygging.

Nye Hammerfest sykehus vil stå klar i 2025. For de lokale elektrobedriftene X5 Elektro og Gagama Elektro har byggingen av sykehuset vært viktig.

Foto: Allan Klo / NRK

Kontrakten krever alene 60 til 70 ansatte for å gjennomføres, ifølge Eliassen.

De inngikk et samarbeid med Gagamo Elektro i Hammerfest, men manglet fortsatt 20 ansatte.

– Uten muligheten til å leie inn folk hadde vi aldri kunne tatt kontrakten, slår Eliassen fast.

I tillegg til at lokale bedrifter ikke får sjans å delta, mener Eliassen at det vil bli færre tilbydere og sannsynligvis høyere priser på prosjektene.

– Tar arbeidslivet i gal retning

De nye reglene kan tre i kraft fra neste år.

Målet til regjeringen er flest mulig faste ansettelser og gode lønns- og arbeidsvilkår. De mener faste ansettelser gir den enkelte arbeidstakeren større trygghet og forutsigbarhet.

– Det er bedriftene som må ta risikoen fra prosjekt til prosjekt, ikke arbeidstakerne. Bedriftene må i større grad basere seg på å øke grunnbemanningen, mener statssekretær Maria Walberg (Ap) i Arbeids- og sosialdepartementet.

statssekretær, Maria Walberg

Statssekretær Maria Walberg i Arbeids- og sosialdepartementet.

Foto: Privat

Nestleder i Høyre og arbeidspolitisk talsperson, Henrik Asheim, mener regjeringen ikke har vurdert konsekvensene av forslaget deres godt nok.

– Konsekvensen kan bli at folk som i dag er fast ansatt i et bemanningsbyrå, må bli midlertidig ansatt i en bedrift. Det mener jeg er å ta arbeidslivet i gal retning, sier Asheim til NRK.

Henrik Asheim

Høyre-nestleder Henrik Asheim mener regjeringen bør la endringene som ble gjort i arbeidsmiljøloven i 2019 virke før de foreslår nye endringer.

Foto: Jon Petrusson / NRK

Mener forslaget vil ramme de minste

NESO er den største organisasjon for byggebransjen i Nord-Norge. De støtter heller ikke regjeringens forslag.

– Jeg frykter forslaget, om det får gjennomslag, vil sette bransjen i Nord-Norge tilbake, sier Karina Krane, administrerende direktør i NESO, til NRK.

I høringsuttalelsen til lovforslaget heter det fra NESO:

– Et slikt forbud vil ramme de minste og mellomstore bedriftene, og spesielt slå hardt ut i distriktene og i Nord-Norge, hvor man sliter med rekruttering.

Karina Krane, administrerende direktør i NESO.

Karina Krane i NESO tror lovforslaget fra regjeringen er dårlig nytt for bygg- og anleggsbransjen i Nord-Norge.

Foto: Pressefoto / NESO

NESO mener også det vil bli flere oppsigelser eller permitteringer om regjeringen får det som de vil.

Dette begrunner de med at hvis bedriftene må ansette alle i faste stillinger når de får store kontrakter, så vil de ha flere overflødige ved neste korsvei.

Flere i faste stillinger

Dag Erik Eliassen sier at kontrakten ved Nye Hammerfest sykehus har ført til flere faste ansettelser hos X5 Elektro.

– Den har gitt oss muligheten til å ansette ti nye faste medarbeidere. Det er en økning på 25 prosent.

Han understreker at både X5 Elektro og Gagama Elektro er bedrifter med tariffavtaler og har som målsetting å ha flest mulig faste ansatte.

– Innleie foretas fra seriøse bedrifter med fast ansatte elektrikere. Disse selskapene er lovpålagte til å lønne etter samme vilkår som våre faste ansatte. Vi kan derfor ikke se hva som er problemet med dagens ordning.