Hopp til innhold

Frykter ikke Russland

Mener forsvaret i Finnmark er godt nok.

Jonas Gahr Støre
Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Utenriksminister Jonas Gahr Støre frykter ikke den militære satsingen i Russland.

– Det er jo ikke en spenning i forsvaret i nord nå. Det skyldes at vi har femten år med god politikk i nord, hvor spenningen er bygget ned, og det er større samarbeid enn spenninger. Men vi skal følge nøye med på dette, selv om jeg ikke oppfatter at Norge står overfor en militær trussel fra øst, slik det var under den kalde krigen.

– Viktig å følge med

– Føler du det truenede at de bygger opp forsvaret med 90 milliarder?

– De tallene er det grunn til å stille spørsmål ved, hva de betyr, og hvor den oppbyggingen kommer. Men jeg opplever ikke det som truende, selv om det alltid er god grunn for Norge å følge med på hvordan Russland utvikler sitt forsvar, og bygger det opp, mener Støre.

Den rødgrønne regjeringen har fått kritikk fra høyresiden for kutt i forsvaret.

Moderne forsvar

Flytting av hovedkommandoen til Bodø, oppbygging til Europas mest moderne marine og kjøp av nye fly er noen av satsingene Støre trekker fram for å forsvare de rødgrønnes forsvarspolitikk.

Han mener man har bygd opp et moderne forsvar:

– Jeg registrerer kritikken, og det er ikke nye toner. Men denne regjeringen har gjort noe andre ikke har gjort.

Vi har holdt oss til forsvarsplanen som er forankert Stortinget, vi har ligget i de utbetalingene og de investeringene som skal til for å ha et moderne forsvar. Så det norske forsvar kommer til å være tilpasset og sterkt for de behovene Norge har, sier utenriksministeren.

– Dette er nedbygging

Høyres førstekandidat i Finnmark, Frank Bakke Jensen, mener det satses altfor lite på Forsvaret i Finnmark:

Frank Bakke Jensen

Høyres førstekandidat i Finnmark, Frank Bakke Jensen, mener forsvarssatsinga i Finnmark er for dårlig.

Foto: Høyre

– Kritikken mot regjeringa går i utgangspunktet på at alle grenene har for lite driftsmidler. Regjeringa har fremmet en langtidsplan for forsvaret hvor de overhodet ikke har nok midler for å gjennomføre den. Her er det ingen styrking som vi vil ha, det er ei nedbygging, sier Bakke Jensen.

Men Støre mener man nå må se på dagens situasjon.

– Vi må jo ha et nivå som svarer til den sikkerhetspolitiske situasjonen som er nå. Vi må jo ikke skape et bilde tilbake igjen til den kalde krigen, mener Støre.

Vil styrke sjøforsvaret

Førstekandidat for Finnmark KrF, Otto Strand, mener også sjøforsvaret i nord bør styrkes.

KrF går inn for at Forsvaret skal få en betydelig styrket kapasitet til overvåking og etterretning for å sikre landets interesser i nordområdene.

I tillegg vil de at marinebasen Olavsvern skal gjenopprettes.