Hopp til innhold

Frykter helsekutt i distriktene

– Med dagens sikkerhetspolitiske situasjon så må det bo folk i nordområdene. Det kan ikke være sånn at det kun er de som bor nærmest de største sykehusene som skal ha et tilfredsstillende helsetilbud. Spesielt er akuttberedskapen viktig.

Det sier ordfører i Nordreisa, Hilde Nyvoll (Ap).

Hun frykter at Helse Nord på styremøtet onsdag går videre med planer om kutt i helsetjenestene på små steder, noe hun mener vil gjøre det mindre attraktivt å bo i distriktene.

– Vi kan ikke gi fra oss helsetjenester om vi skal få folk til å bo her. Det må være gode helsetjenester for innbyggere i hele Nord-Norge, sier Nyvoll.

Hun er en av flere ordførere i som frykter kutt i distriktene til fordel for de større byene.

Det gjør også ordføreren i Sør-Varanger, Lena Norum Bergeng.

Hun mener beredskapen er uunnværlig.

– Det er tross alt 50 mil til nærmeste sykehus, og det er i Hammerfest. Vi vet alle hvordan det på denne årstida er å komme seg dit. Alternativet er Tromsø, 80 mil unna.

Bergengs budskap til Helse Nord er klart:

– Det er avgjørende klart at sykehuset med de funksjonene vi har i dag opprettholdes. Vi har like mye rett på gode helsetjenester som resten av landet, sier hun.

Like før helga sendte konstituert administrerende direktør i Helse Nord, Marit Lind, ut en kronikk. Der foreslår hun en framdriftsplan til styremøtet 29. mars for å utrede følgende tilbud:

• utrede organiseringen av akuttfunksjonene.

• utrede organiseringen av fødselsomsorgen.

• Innen psykisk helsevern og rusbehandling foreslår Lind å utrede behovet for styrking av sykehusfunksjoner, samt funksjoner og tjenestetilbud i distriktspsykiatriske sentra.

• Når det gjelder røntgen- og laboratoriefagene foreslår Lind å utrede økt vaktsamarbeid på tvers av sykehusene.

• utrede etablering av elektive (planlagte) enheter for blant annet planlagt kirurgi, noen poliklinikkfunksjoner og spesialisert rehabilitering.

• utrede hvilke funksjoner som må bygges opp i egen regi for å redusere kjøp av helsetjenester fra private.

Helse Nord har blitt bedt av Helsedepartementet om å gjennomføre omfattende kutt etter å ha hatt flere hundre millioner i underskudd.

Ordfører i Nordreisa kommune, Hilde Nyvoll, står utenfor mottaket på Storslett.
Foto: Aurora Berg / NRK