Hopp til innhold

Frykter forverret beitekrise etter stor brann

Et skogområde på størrelse med 70 fotballbaner brant i helga midt i området hvor reinen til Anders Nils Buljo beiter om vinteren. Nå frykter han for barnas fremtid som reindriftssamer.

Ándde Niillas Buljo iežas mánáiguin, Ándde Niillas Mikael ja Ánná Michelle.

Reindriftsutøver Anders Nils Buljo er redd brannen vil ødelegge vinterbeiteområdet for barna sine.

Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Det vil ta 30 år før det gror lav igjen om vi ikke får hentet det fra andre steder. Det vil kunne gå utover neste generasjon. Alt er brent, sier reineier Anders Nils Buljo.

I helgen var det to skogbranner i Kautokeino. Den første var på Láhpoluoppals og den andre i Anárjohkas nasjonalpark –

Brannvesenet i Kautokeino anslår at den siste at brannen var på størrelse med omtrent 70 fotballbaner.

SnapChat-video av skogbrann i Kautokeino.

Snapchat-video av skogbrannen i Kautokeino.

De brukte rundt tolv timer på å slukningsarbeidet, og har enda ikke funnet årsaken til brannen.

Reineieren er redd den kommende vinteren vil bli enda tøffere enn den forrige, samtidig som han er bekymret for at hans arvtakere vil få verre arbeidsforhold enn ham selv.

Vi reindriftssamene bruker å si at vi låner vinterbeite fra ungene våre. Vi vil at dem også skal klare seg, sier han.

To skogbrannhelikoptre bistod i slukningen av brannen i Kautokeino.

Skogbrannhelikoptre gjorde størsteparten av slukningsjobben.

Foto: Kenneth Mortensen

To slukningshelikoptre til unnsetning

For å bekjempe brannen ble det brukt to skogbrannhelikoptre.

Brannkonstabel i brannvesenet i Kautokeino, Geir Clemet Hætta, forteller at de var godt forberedt.

Mens helikoptrene gjorde mesteparten av slukningsjobben, gikk brannkonstabelen og hans kollegaer langs kantene av brannen og kontrollerte ulmebrannen.

Vi var heldige med vindretningen ettersom det var sørlig vind. I tillegg brant det mot nord hvor det var våte områder, sier han.

Brannkonstabel Geir Clemet Hætta ved Kautokeino brannstasjon.

Brannkonstabel Geir Clemet Hætta sier det tok på jobbe i tolv timer med å slukke skogbrannen.

Foto: Ronald Pulk / NRK

Vil å hente lav fra Sør-Norge

I vinter har reindriften opplevd vært gjennom en beitekrise. På grunn av flere lag med is og store snømengder har reinen ikke klart å finne mat selv.

Rundt 150.000 rein i de to nordligste fylkene ble rammet av krisen, og reineierne måtte selv fôre dyrene.

Dette skjedde kun to år etter at Finnmark opplevde den største beitekrisen i nyere tid.

To skogbranner i Kautokeino i helgen

I løpet av lørdag var det to branner i Kautokeino. Den i Buljos vinterbeiteområde var betydelig større enn den andre.

Grafikk: NRK

Reindriftsutøver Anders Nils Buljo ser foreløpig mørkt på den kommende vinteren.

Om det nå blir fastlåste beiter og klimaendringer igjen, blir vi presset ut av området og må lete etter nye, sier han.

Derfor ber Buljo om hjelp for å kunne berge vinterbeiteområdet sitt.

– Først skal vi spørre statsforvalteren om hjelp for å få befart området med helikopter. Så skal vi prøve å få til en ordning med revegetering, altså hente lav fra Sør-Norge og plante det. Alt her er jo nedbrent, sier han.

Ándde Niillas Buljo ja su mánát.

Anders Nils Buljo håper å kunne plante nytt lav så barna hans kan bruke samme vinterbeiteområde som ham i fremtiden.

Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK