Hopp til innhold

Frykter for represalier

Svært få klager til pasientombudet. – Mange frykter represalier, sier pasientombudet i Troms.

sykehjem

Få klager på sykehjemstildeling.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Pasientombudene i Norge er overrasket over hvor få klager de får inn. Svært få klager over tildeling av kommunale sykehjemsplasser og hjemmehjelptjenester.

Pasientombud Odd Arvid Ryan i Troms, mener dette skyldes at folk er redd for represalier fra kommunen.

– Det kan for eksempel være at man rykker tilbake på den ventelisten man står på, sier han.

Ryan er et av landets 17 pasientombud som er overrasket over klagetallene.

– Personer som henvender seg til oss på disse områdene, forteller at de har klagefrykt, og at de er redd for represalier hvis de tar opp problemer.

– Ikke slik vi skal ha det

Kristoffer Kanestrøm

Byråd Kristoffer Kanestrøm i Tromsø kommune mener innbyggerne ikke har noe å frykte.

Foto: Mark Ledingham / Tromsø kommune

Byråd for helse og omsorg i Tromsø kommune, Kristoffer Kanestrøm synes det er trist dersom Ryans teori stemmer.

– Det er ikke slik vi skal ha det, sier han.

Han synes det er vanskelig å spekulere på årsakene som kan ligge bak dersom det er slik at folk ikke tør å klage.

– Vi er glad for alle tilbakemeldingene vi får gjennom klager. Det skjer jo i kommune at det kan gjøres feil, og da gir det styrke at vi kan gå gjennom saken på nytt, sier Kanestrøm.

– En rett folk bør bruke

Han oppfordrer heller folk til å være frampå dersom de har opplevd tildelingsfeil.

– Jeg vil oppfordre folk til å klage på feile avgjørelser, det skal ikke være slik at de frykter for represalier.

Sivilombudsmann Arne Fliflet ser med bekymring på de lave klagetallene.

– Dette er en rett folk har, og den bør de bruke, sier han og fortsetter;

– Det betyr at den enkelte ikke skal være redd for å be om at saken deres blir overprøvd.

– Har Tromsøs befolkning noe å frykte dersom de velger å klage, Kristoffer Kanestrøm?

– Nei.