Frykter for beredskapen – krever molobygging før høststormene

Ordfører krever at Kystverket setter i gang utbedring av moloen i Sørkjosen så snart som mulig.

Ras Sørkjosen

10 mai i år raste deler av E6 og moloen i Sørkjosen ut i havet.

Foto: stian Strøm

Fungerende ordførere i Nordreisa, Halvard Wahlgren, mener Kystverket eier moloen og må ta ansvar med utfylling av moloen før høststormene setter inn.

Etter raset natt til 10. mai i år, som første til at deler av veiskulderen på Europaveien og moloen forsvant i havet, har det blitt diskusjon om hvem som eieren moloen, Kystverket eller Nordreisa kommune.

Wahlgren er ikke i tvil.

– Slik jeg har forstått det er det Kystverket som eier fiskerihavnene. Per definisjon er Sørkjosen en fiskerihavn, sier Wahlgren.

Mangler beredskapshavn

Før raset var det fire meters dybde ved moloen. Nå er dybden, som viser at havbunnen har sunket 14 meter.

Gudmund Løvli i Statens Vegvesen

Fungerende ordfører Halvard Wahlgren og prosjektleder Gudmund Løvli i Statens vegvesen etter raset i mai i år.

Foto: Stian Strøm

Multiconsult har foretatt geotekniske undersøkelser av havbunnen, men det endelige resultatet blir ikke klar før i slutten av august.

Hvis havbunnen er stabil, krever kommunen at Kystverket setter i gang utbedring av moloen så raskt som mulig.

– Per i dag har vi ikke beredskapshavn for etatene som kan bli involvert i forskjellige situasjoner. Derfor er det svært viktig at vi får reparert havnen så raskt som mulig. I tillegg er det en fiskerihavn, som gjør reparasjoner nødvendig, sier Wahlgren til NRK.

Hvis det ikke skjer må de 50 båtene som er igjen i havna, flyttes for godt, men ordføreren.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali Nordnytt

Se ukas siste Nordnytt med Sveinung Åsali

Se ukas siste Nordnytt med Sveinung Åsali