Frykter flere ufaglærte lærere

Kun 60 prosent av studieplassene på lærerutdanningen i landsdelen er fylt opp. Kunnskapsdepartementet er bekymret for at Nord-Norge vil få flere ufaglærte lærere i skolen i fremtida.

Skolebarn sitter med ryggen til. På rekke og rad ved en lang pult

Flere skoler og kommuner sliter i dag med å rekruttere kvalifiserte lærere. Det er en utfordring også i fremtida.

Foto: NTB Scanpix

Nasjonalt er man nå bekymret for den dårlige rekrutteringen av studenter i nord som skal bli fremtidas lærere. Bare i underkant av 30 prosent av plassene på studiet for grunnskolelærer er fylt opp, og allerede i dag er det problemer med å rekruttere nok kvalifiserte lærere til skoler i hele Nord-Norge.

Rolf L.Larsen

Avdelingsdirektør Rolf L. Larsen i Kunnskapsdepartementet er bekymret for situasjonen ved lærerutdanningen i nord.

Foto: Kunnskapsdepartementet

Nå må skoleeiere selv også ta grep.

– Vi mener at skoleeiere, både kommunen og fylkeskommunen, har et stort ansvar med å bidra til rekrutteringen til lærerutdanningen. Til syvende og sist er det jo skolene og kommunene i Nord-Norge som dette vil gå utover. Et resultat kan bli at det bare er ufaglærte som underviser i skolen, sier avdelingsdirektør Rolf L. Larsen i Kunnskapsdepartementet.

Også universitetene i Bodø og Tromsø skal nå redegjøre overfor departementet hvilke tiltak og initiativ de gjør for å bedre situasjonen for rekrutteringen til lærerutdanningen i nord, da den er den viktigste leverandøren av lærere til landsdelen. Avdelingsdirektør Rolf L. Larsen er spent på svarene som vil komme fra universitetene i Bodø og Tromsø.

Stor satsing på lærerutdanning i Finnmark

Prorektor Wenche Jakobsen ved UiT – Norges arktiske universitet, sier til NRK at søkertallet til lærerutdanningen i Tromsø ikke har gått ned, heller tvert imot opplever de en god økning. Men prorektoren medgir at det er færre søkere til barnetrinnet. Universitetet satser til neste høst stort på lærerutdanningen for å øke rekrutteringen.

– Det er et samarbeid med regionråd, utdanningsforbund og kommunene. Utdanningen vil ha base i Alta, men også lokale studiegrupper i Hammerfest, Kirkenes og Storslett i Nord-Troms. Det er et tilbud til de studentene som ikke ønsker eller kan studere fullt ved campus i Alta, sier Jakobsen.

UiT skal også samarbeide tett med skoleiere, både kommuner og fylkeskommunene, der de blant annet skal jobbe sammen om rekruttering og videreutvikling av lærerutdanningen.

– Vi har gode erfaringer med universitetsskoler i Tromsø og nå skal vi ha det i Alta. Vi skal også ha universitetsskoler på videregående nivå. Dette samarbeider handler om å utvikle både lærerutdanningen og skolene, å få mer forskning og utviklingsarbeid ut, sier prorektoren.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Vilde Kristine Malmo

Se kveldens Nordnytt med Vilde Kristine Malmo

Se kveldens Nordnytt med Vilde Kristine Malmo