Hopp til innhold

Frykter finsk smitte

Fylkesordføreren i Finnmark mener FeFo bare har én ting å gjøre.

Runar Sjåstad

Fylkesordfører Runar Sjåstad frykter for innlandsfisket i Finnmark.

Foto: Thor Thrane / NRK

Fylkesordfører Runar Sjåstad (Ap) håper styret i Finnarkseiendommen gjeninnfører grensen på fem kilometer for innlandsfiske, skriver Finnmarken.

Det betyr at det kun er finnmarkinger som har lov å fiske lenger enn fem kilometer fra vei.

Invasjon av finlendere

Sjåstad foreslår gjenninnføringen etter en invasjonsliknende strøm av fiskere, særlig fra Finland, de siste årene. Spesielt i vinter har det toppet seg, og fylkesordføreren frykter smitte.

– Spesielt med tanke på at finske fiskere nylig ble stoppet med levende agn i Gallok. Slikt kan føre til spredning av både sykdom og andre arter, og er selvsagt strengt ulovlig. I praksis er det ingen kontroll, sier Sjåstad til avisa.

Slutt med FeFo

Fem kilometers-sonen ble opphevet i 2005, etter at finnmarksloven trådte i kraft og Finnmarkseiendommen (FeFo) overtok grunnen i fylket fra Statskog.

FeFo-styret skal behandle saken 19. juni.