Frykter endrede forsvarsplaner i nord

Lekkasjer fra Forsvarets langtidsplan skaper usikkerhet i nord. Brigadesjef frykter at utsettelse av viktige beslutninger om Hæren kan føre til at helt nødvendige investeringer også legges på is.

Eldar Berli

Sjef for Brigade Nord, Eldar Berli, frykter at nødvendige investeringer kan bli lagt på is.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Det vi er bekymret for, hvis det skjer, er jo at helt nødvendige investeringer til Hæren blir satt på vent, noe som vil gjøre at den styrken vi har forvitrer, sier Eldar Berli, som er sjef for Norges eneste brigade, Brigade Nord.

Regjeringen legger frem langtidsplanen sin for Forsvaret fredag. Kilder fortalte i går til NRK at regjeringen trolig vil gi 15 milliarder mindre enn de 180 milliardene kronene Forsvaret trenger for å holde nivået oppe.

Informasjon fra lekkasjen kan også tyde på at endringer i hæren utsettes i påvente av enda en ny utredning.

Brigadesjef

Brigadesjef Eldar Berli under en øvelse i Porsangmoen.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Forventer at man gjør de riktige prioriteringene

Denne uken har brigadesjefen testet reaksjonsevnen til avdelingen ved å gjennomføre en uvarslet øvelse med forflytning til Porsangmoen, basen for Heimevernsdistrikt 17 og Alliert treningssenter.

Nyheten om utredningen bekymrer Berli, som mener utsettelse av viktige beslutninger om Hæren kan føre til at helt nødvendige investeringer også legges på is.

– Vi trenger modernisering og oppgradering av en del av materiellet. Hvis vi får det nå de nærmeste årene, slik det var planlagt, så vil vi ha en relevant landstyrke i Norge i alle fall frem til 2035.

Aina Borch

Ordfører i Porsanger, Aina Borch, sier at de rette prioriteringene må gjøres dersom man skal satse i nord.

Foto: Privat

Det skaper også uro på kontoret til ordføreren i Porsanger, Aina Borch. Hennes krav er ikke til å misforstå.

– Hvis man mener noe med nordområdesatsing, hvis man mener noe med at det er her i nord fremtiden og mulighetene ligger, så har jeg også forventninger om at man gjør de riktige prioriteringene og satsingene i Finnmark, sier hun.

Kan også være positivt

Brigadesjefen ser likevel ikke bare negativt på nye utredningsrunder.

– Dersom det blir slik at landmakta skal utredes videre, så kan det være positivt i den forstand at vi får en bredere debatt og vurdering av rasjonale for landmakta og hva vi trenger det for. Det er faktisk folk som ikke vet hva vi skal bruke Hæren til.

Brigade Nord

Brigade Nord er Norges eneste brigade. Denne uken ble det gjennomført en øvelse på forflytning til Porsangmoen.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK