Hopp til innhold

Endring av lov kan gi deg dyrere strøm

Du kan få dyrere strøm i fremtiden, mener Alta Kraftlag. De frykter konsekvensene av endringer i energiloven.

Strømledninger over Sognefjorden

I dag er det høringsfrist på Olje- og energidepartementets forslag om endringer i energiloven.

Foto: Tor Yttri / SCANPIX

Økt nettleie og dyrere strøm blir konsekvensene dersom Olje- og energidepartementets forslag om endringer i energiloven blir realisert.

Det mener administrerende direktør i Alta Kraftlag, Per-Erik Ramstad.

Han får støtte fra Arbeiderpartiet i dette.

Olje- og energidepartementet sendte tidligere i år på høring et forslag om krav til et skille

Per Erik Ramstad

Administrerende direktør i Alta Kraftlag, Per-Erik Ramstad frykter mer byråkrati og dermed dyrere strøm for kundene ved det nye lovforslaget.

Foto: André Bendixen

mellom strømnettvirksomhet og annen virksomhet for alle nettselskap.

Frykter konsekvenser av lovendring

I dag er det høringsfrist, og blant instansene som har svart, er Alta Kraftlag.

De frykter konsekvensene av endringer i energiloven.

– Det man prøver på her er å gjøre det vanskeligere for mindre e-verk å drive med dagens rammebetingelser. Man innfører ordninger som har konsekvenser som økt byråkratisering og økte kostnader, sier Per-Erik Ramstad, administrerende direktør.

Han påpeker at dette vil føre til økt pengebruk for selskapene, som også vil gjøre det dyrere for kundene.

– Man er nødt til å splitte opp selskapene i flere selskaper med flere styrer, flere forskjellige ledere og flere funksjoner. Dette kommer til å koste penger umiddelbart som engangskostnader og over tid, så dette er utelukkende negativt for drifta.

– Det blir dyrere for kundene

I dag stiller energiloven krav til at selskap med over 100 000 kunder må skille mellom

Kåre Simensen (Ap)

Kåre Simensen i Arbeiderpartiet deler Alta Kraftlags bekymring for den mulige lovendringen som behandles onsdag.

Foto: Finnmark fylkeskommune/Åserud

nettvirksomhet og produksjons- og omsetningsvirksomhet.

Det betyr at de fleste nettselskap ikke er omfattet av kravet.

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant for Finnmark, Kåre Simensen, deler kraftlagets bekymring for mulige endringer i loven.

– For det første så vil kunden merke at det blir dyrere, og det vil det ganske fort bli. Hvis ordningen blir innført slik som forslaget er, så vil også både service og beredskap bli svekket, sier Simensen.

– Vil ikke føre til økt nettleie og dyrere strøm

Olje- og energiminister Tord Lien avviser derimot påstandene fra Alta.

Lien mener det nye forslaget til energiloven er til for å beskytte kundene.

– Jeg er helt uenig med Ramstad. Vi fremmer dette forslaget nettopp for å sikre at strømkundene blir beskytta mot at monopolselskaper, som nettselskapene er, utnytte

Tord Lien

Olje- og energiminister Tord Lien avviser kritikken fra Alta Kraftlag og Arbeiderpartiet.

Foto: Morten Andersen / NRK

r sin makt til å overføre kostnader til kundene.

Kritikken om at det blir mer byråkrati i selskapene, mener olje- og energiministeren også er for å sikre beslutninger som tas i selskapene som videre vil påvirke kundene.

– Hvordan Ramstad har valgt å organisere sitt kraftlag er vanskelig for meg å ha noen mening om, men det er riktig at nettselskapene må ha eget styre og egne beslutninger internt i nettselskapet. Det er nettopp for å beskytte kundene mot at det skal tas beslutninger som ikke er til nettkundenes beste, sier Lien.