– En trist dag for akuttjenesten

Mads Gilbert frykter konsekvensene når Norsk Luftambulanse AS overtar luftambulansetjenesten i Norge alene.

Luftambulanse

Fra 1. juni 2018 er det bare Norsk Luftambulanse AS som skal drive luftambulansehelikopter-tjenesten i Norge. I dag er det to operatører.

Foto: Norsk Luftambulanse

I dag er det to operatører i ambulansehelikopter-tjenesten i Norge, men fra 1. juni 2018 overtar Norsk Luftambulanse AS hele denne jobben. Selskapet vant nylig anbudet om å drive alle landets 12 luftambulansebaser.

Mads Gilbert, klinikkoverlege ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), er kritisk til anbudsprosessen.

– Jeg frykter konsekvensene når Norsk Luftambulanse overtar tjenesten. Dette er en trist dag for akuttmedisinen, sier Gilbert.

Han og flere overleger ved sykehus og ambulansebaser i nord sendte en bekymringsmelding til Helse Nord allerede før vedtaket ble kjent i går.

Det er det billigste, men ikke det beste tilbudet som er valgt. Det er vi svært skuffet over. Dette betyr en nedbygging av akuttberedskapen for befolkningen i Nord-Norge.

Mads Gilbert, klinikkoverlege ved Akuttmedisinsk klinikk ved UNN

Monopolsituasjon

Allerede for 14 dager siden advarte Gilbert mot å gi Norsk Luftambulanse AS enerett til å drive tjenesten.

– Tidligere har de fire helseforetakene sagt at det skal være minst to operatører på ambulansehelikoptrene. Vi hadde trodd de ville følge dette, men nå blir det en monopolsituasjon. To selskaper på markedet ville gitt større sikkerhet i tilfelle det ene selskapet for eksempel ble rammes av streik, sier han, og legger til:

I realiteten er dette en storstilt privatisering av ambulansehelikoptertjenesten i Norge. Den mener vi bør være en del av den offentlige helsetjenesten.

Mads Gilbert, KLINIKKOVERLEGE VED AKUTTMEDISINSK KLINIKK VED UNN
Mads Gilbert

Klinikkoverlege Mads Gilbert ved Universitetssykehuset Nord-Norge tror det vil gjøre akuttberedskapen dårligere.

Foto: Privat

Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS forhandlet frem kontrakten. Leder Øyvind Juell sier at de også ideelt sett ønsker to operatører i tjenesten.

– Jeg kan være enig i at det er fordeler med å ha to operatører kontra én, sier han. Men Norge skal alt i alt få en bedre luftambulansehelikoptjeneste fra 2018, og det er mange faktorer som gjør at tilbudet blir bedre, sier han.

Den nye kontrakten betyr at basene i Arendal, Bergen og Trondheim får nye, større helikoptre med lenger rekkevidde. Det blir blant annet også økt bemanning, og det skal etableres en simulator i Stavanger med norske kart og norsk topografi.

– Flere fordeler

Også Lars Kobberstad, konstituerer direktør i Norsk Luftambulanse AS mener at tilbudet vil bli bedre:

Det blir flere helikoptre, piloter og redningsmenn i beredskap enn før. Fra juni 2018 vil det også bli en fast legebiltjeneste på alle basene.

Lars Kobberstad, konst. direktør i Norsk Luftambulanse AS

Bekymringsmeldinga fra Mads Gilbert er sendt til styreleder i Helse Nord Marianne Telle. Den er også underskrevet av overlege Anders Åvall ved Brønnøysund-basen, overlege Ole Magnus Filseth ved Tromsø-basen og overlege Nina Hesselberg ved UNN i Tromsø.

Lufttransport skuffet

Selskapet Luftransport er en av de to operatørene i dagens luftambulansehelikopter-tjenesten, og var også nå konkurrent til Norsk Luftambulanse AS.

Direktør Frank Wilhelmsen i Lufttransport har en dårlig følelse over hele anbudsprosessen og vil ha den undersøkt.

– Vi er selvfølgelig veldig skuffet. Vi føler at vi ikke har hatt et ærlig, redelig spill i forhold til dem vi har konkurrert med. NLA har en rekke medlemmer i Norge som betaler en kontingent, og de bruker disse pengene direkte for å vinne konkurransen om å få drive helikopterambulanse-tjenesten. Vi vil nå sjekke ut lovligheten i dette, sier Wilhelmsen.

Kobberstad avviser at Norsk Luftambulanse AS driver billigere fordi medlemspengene går rett til driften av selskapets tjeneste:

– Vi er eid av ein ideell stiftelse med medlemmer, men ingen av pengene brukes direkte eller indirekte til å drifte Norsk Luftambulanse AS.

Lars Kobberstad, konst. direktør i Norsk Luftambulanse AS