Frykter at pukkellaksen kan ha etablert seg i flere norske elver etter sommerens invasjon

Norsk institutt for naturforskning (NINA) registrerte over fem tusen pukkellaks i 2017. Hvilke konsekvenser pukkellaksen kan ha for livet i elvene er forskerne fortsatt usikre på.

Pukkellaks tatt i Vesterelva i Nesseby

Store mengder med pukkellaks ble fisket opp av elvene i Finnmark. Hva fjorårets invasjon betyr for livet i elvene har ikke forskerne et godt svar på.

Foto: EILIF ANDREAS ASLAKSEN / NRK

Det ble fisket opp rundt 5.500 pukkellaks i 2017. 2.950 av disse ble fisket opp av sportsfiskere i elvene, mens 2.180 derimot ble målrettet tatt ut med garn, harpunering og andre metoder.

– Det ble fanget pukkellaks i 231 elver. Mest i Finnmark, men også godt spredt langs hele norskekysten, sier NINA-forsker Eva Thorstad til Norsk institutt for naturforskning sin nettside.

Eva Thorstad

NINA-forsker Eva Thorstad fikk inn enormt mange meldinger om pukkellaks fra norske elver i 2017. Flest fangster av den uønskede laksen fikk forskeren fra Finnmark.

Foto: Privat

– Den store forekomsten betyr at det er fare for etablering av pukkellaks i flere norske elver. Når fremmede arter sprer seg er det ofte vanskelig å forutsi konsekvensene. Pukkellaks kan ha sykdommer og parasitter som smitter andre fisk, men dette finnes det lite kunnskap om, sier forskeren videre.

Det er imidlertid lite sannsynlig at krysninger mellom pukkellaks og laks eller ørret resulterer i levedyktig avkom, opplyser nina.no.

Fanga pukkellaks med harpun

Hvis pukkellaksungene spiser i en kort periode i elva, slik enkelte observasjoner i Russland tyder på, kan det oppstå konkurranse om mat med laks og ørret, skriver NINA videre på sin nettside. Her blir pukkellaksen tatt ut med harpun i

Foto: Otto Hellebust

Kan forstyrre under gyting

I Stillehavet er pukkellaksen den mest tallrike laksearten. I elvene i Norge hører den derimot ikke hjemme. Det kan forstyrre «dagliglivet» i disse elvene. NINA-forskerne tror at det store antall pukkellaks i elvene man så i 2017 kan påvirke andre fiskesorter.

– Pukkellaksen ser ut til å gyte litt tidligere enn laks og sjøørret, fra midten av august og utover i september. Laksen gyter fra starten av oktober. Hvis pukkellaks forekommer i store antall kan de forstyrre laks og ørret i forbindelse med gytingen, selv om gytingen ikke skjer samtidig. Pukkellaksen kan være i live opp til tre uker etter gyting, og fram til de dør forsvarer hunnene gyteplassene mot andre fisk, forklarer Thorstad til nina.no.

Forskningsinstitusjonen opplyser videre at pukkellaksen vandrer ut i sjøen relativt kort tid etter klekking, mens laks- og ørretunger lever to til fire år i elvene før de vandrer ut. Dette reduserer faren for konkurranse med laks- og ørretunger om mat og plass.

Pukkellaks Ørsta

Pukkellaksen invaderte elvene i Finnmark på 50- og 60-tallet. I 2017 dukket den uønskede laksesorten opp igjen i hopetall.

Foto: Kjell Brautaset/Ørstavassdraget Eleveeigarlag

Spente på framtiden

Det ble registrert pukkellaks i en del elver både i 2015 og 2016. Derfor er forskerne i NINA spente på om det kommer noen pukkellaks også i år.

– At pukkellaks ble observert i store antall over hele landet i 2017, viser at arten kan spre seg over store områder når forholdene ligger til rette. Hvis forholdene er gunstige kan vi forvente mye pukkellaks i 2019. Men så lenge det finnes pukkellaks som har etablert seg i Russland og Finnmark vil det være en fare for en stor forekomst igjen også senere, sier Thorstad til nina.no.