Frykter at EU skal ta fra han levebrødet

EU presser Norge for å få lov til å fiske etter snøkrabbe i havet utenfor Svalbard. Vinner de frem vil det bety kroken på døra for alle som fisker etter krabben, mener norsk kaptein.

Steve Arntzen, kaptein Arctic Wolf

IKKE PLASS. Det er ikke mulig å slippe flere til i snøkrabbefisket i Svalbard-sonen, det er ikke nok krabbe til alle. Det mener Steve Arntzen som er kaptein på den Vardø-baserte båten Arctic Wolf.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Det er ikke så mye krabbe i Svalbard-sonen at det er plass til 30 båter til slik det var i Smutthullet. Da er det ferdig, sier Steve Arntzen. Han er kaptein på Arctic Wolf som var den første norske båten som hentet opp snøkrabbe i Barentshavet.

Snøkrabbebåten Arctic Wolf

Snøkrabbebåten Arctic Wolf leverer levende krabbe på Svartnes i Vardø kommune.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Nå kjemper det latviske rederiet SIA North Star for retten til å fiske etter den verdifulle krabben. Båten Senator ble tatt for ulovlig fiske i Svalbard-sonen i januar, men rederiet nekter å godta forelegget på over en million kroner.

Årsaken: De hadde lisens for å drive fisket både fra Latvia og fra EU.

Vil bli anket til høyere domstol

Til stede i Øst-Finnmark tingrett for å følge saken var seksjonsleder i ressurskontroll-avdelingen i Kystvakten, Erling Øksenvåg.

– Det som står på spill er hvem som skal ha råderett over snøkrabbe-ressursene som befinner seg på norsk sokkel rundt Svalbard. Det er nasjonale interesser som står på spill, slik at det er all grunn til å tro at saken uansett utfall ankes videre i rettssystemet, sier Øksenvåg.

Morten Daae

Påtaleleder i Finnmark, Morten Daae, fører saken mot Senator. Han ønsker å drive inn over en million kroner fra rederiet, og tvinge dem til å ta opp 2600 teiner de har forlatt i Barentshavet.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Forsvarer for rederiet, Hallvard Østgård, forklarer hvorfor de nekter å vedta forelegget:

– Fordi de har fått utstedt en lisens og gått ut i god tro for å fiske, også viser det seg at den er utstedt i strid med enighet mellom Norge og EU. Dette skulle aldri vært her, denne saken burde vært løst for lenge siden politisk, sier Østgård.

Tjener nesten ingenting

Mannskapet på de latviske båtene ligger til land i Båtsfjord, og tjener svært dårlig. Lønnen deres er avhengig av å være i fiske, og nå er de forberedt på å måtte dra hjem.

Ivan Zhikhar, maskinist på Senator

Ivan Zhikhar er klar for å dra hjem om ikke krabbefisket for EU-flåten kommer i gang snart. Han jobber som maskinist på båten Senator som ligger i arrest i Båtsfjord.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Det blir å fullføre kontrakten også reise hjem om det ikke kommer noen løsning. Alle reiser tilbake om ikke fisket kommer i gang, sier maskinist på Senator, Ivan Zhikhar.

Steve Arntzen forstår at EU-båtene vil delta i fisket. Nylig landet han selv rundt 40 tonn krabbe til en verdi av nesten to millioner kroner. Men han håper norske myndigheter vinner frem.

– Nå har vi en reell sjanse til å klare oss. Kommer EU-flåten inn vet vi ikke hvem som vil bukke under.